Порядок проведення сертифікації

Надання, відмова, підтримування, повторна сертифікація, призупинення, поновлення або скасування сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації Органом з сертифікації систем менеджменту Регістру (далі – ОС Регістру) здійснюється згідно з внутрішніми нормативними документами ОС Регістру.

Типи систем менеджменту зазначаються у Декларації-заявці на сертифікацію системи управління.

Процеси надання, відмови, підтримання, ресертифікації, призупинення, поновлення або скасування сертифікації, розширення чи скорочення сфери сертифікації визначено Керівництвом з сертифікації систем менеджменту.

Керівництво з сертифікації систем менеджменту

Схема процесу сертифікації системи менеджменту

Інструкція з сертифікації систем менеджменту

Подання клієнтом заявки встановленої форми щодо сертифікації системи менеджменту та документів згідно з вимогами нормативних документів Регістру. ОС Регістру розглядає можливість виконання заявки відповідно до нормативних документів Регістру. Результати аналізу повідомляються заявнику. У разі позитивного висновку із заявником укладається Договір щодо проведення заходів із сертифікації. У разі негативного – заявнику надсилається вмотивована відмова згідно з процедурою, визначеною нормативними документами Регістру.

Декларація-заявка на сертифікацію системи управління

Заявка на сертифікацію систем менеджменту у системі SIC

Проведення 1-го етапу сертифікації системи менеджменту методом аналізу наданої заявником документації з метою визначення готовності до проведення подальшої сертифікації

У разі виявлення невідповідностей заявник усуває їх у терміни, погоджені з ОС Регістру.

Проведення 2-го етапу сертифікації системи менеджменту заявника на відповідність заявленим стандартам (аудит на місці). Оформлення результатів аудиту. У разі наявності виявлених невідповідностей заявник проводить аналіз цих невідповідностей, визначає та впроваджує корегувальні дії.

За результатом аналізу проведеного аудиту виноситься рішення щодо сертифікації/відмови системи менеджменту заявника. У разі позитивного рішення заявнику видається/не видається Сертифікат відповідності встановленого зразка, який реєструється в залежності від обраної заявником системи сертифікації. Термін дії Сертифіката 3 роки за умови щорічного підтвердження.

Сертифікаційна угода

Підтвердження відповідності сертифікованої системи менеджменту здійснюється упродовж терміну дії Сертифіката відповідності шляхом проведення наглядових аудитів не рідше, ніж один раз на рік. Перший наглядовий аудит проводиться у термін не пізніше 12 місяців з дати рішення про сертифікацію.

Під час наглядових аудитів аналізуються зміни у документації та оцінюється відповідність цих змін діяльності клієнта. Здійснюється моніторинг і аналіз інформації про діяльність клієнта та його систему менеджменту. За результатами аналізу даних наглядового аудиту дію Сертифіката відповідності може бути підтверджено/призупинено/анульовано…

Документи можна надіслати: на поштову адресу Регістру судноплавства України: вул. П. Сагайдачного, 10, м. Київ, 04070 або на електронну пошту   [email protected] Докладніша інформація за телефоном 044-321-18-81 

Перейти до вмісту