Сертифікація систем менеджменту

На базі Регістру судноплавства України успішно функціонують Орган по сертифікації систем менеджменту у міжнародній системі сертифікації SIC (System of International Certification, атестат акредитації від 05.12.2016 р . № GAS.IB.804.009), і Орган з добровільної сертифікації в системі сертифікації Регістру судноплавства України, зареєстрований у Держстандарті України 01.09.1997 року №СДС-11.

Орган з добровільної сертифікації в системі сертифікації Регістру судноплавства України (далі –ОС РУ) згідно діючої нормативної документації надає послуги з сертифікації систем управління на відповідність наступним стандартам: ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001:2015); ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015); ISO 45001:2018 та інші. ОС РУ керується загальновизнаними цілями та принципами, що сформульовані професіональною бізнес-спільнотою стосовно діяльності з сертифікації, а саме: компетентність, неупередженість, незалежність, об’єктивність, добровільність, конфіденційність, відкритість, а також міжнародними і національними нормативними документами, що визначають вимоги як до клієнта на сертифікацію, так і до органу з сертифікації.

Державний департамент морського і річкового транспорту України наказом “Про визначення Головного органу по сертифікації систем якості, систем управління якістю Мінтрансу в галузі водного транспорту” від 20.01.2003 р. № 14, призначив Регістр судноплавства України Головним органом по сертифікації систем якості, систем управління якістю Мінтрансу в області водного транспорту і пов’язаних з ним видах діяльності.

Наказом Міністерства транспорту України “Про вдосконалення роботи по підготовці і дипломуванню моряків” від 04.04.2002 р. № 228 Регістр судноплавства України уповноважений, як акредитований Орган по сертифікації систем якості, на підтвердження відповідності підприємств, організацій і установ, що здійснюють підготовку моряків, вимогам Правила І/8 “Стандарти якості” Додатку до Конвенції ПДНВ та відповідного розділу А-І/8, визнаних адекватними вимогам стандартів ДСТУ ISO серії 9000.

Роботи, регламентовані вищезгаданими документами, виконуються висококваліфікованими фахівцями Регістру судноплавства України, що надає послуги по сертифікації систем управління. Висока кваліфікація, багатий досвіт та навички персоналу Регістру підтверджується також тим фактом, що співробітники Регістру судноплавства України входять до складу офіційних українських делегацій для роботи в національних та міжнародних комітетах.

Порядок проведення сертифікації

  • Заявник звертається до ОС Регісту із проханням сертифікувати систему управління Організації шляхом подання заявки встановленої форми. ОС Регісту розглядає можливість виконання заявки відповідно до діючих нормативних документів. Результати аналізу повідомляються заявнику. У разі позитивного випадку укладається Договір та/або виставляється рахунок-фактура (в залежності від бажання Заявника в межах чинного законодавства). Якщо ОС Регісту відхиляє заявку на сертифікацію систему управління в результаті її аналізу, причини для відхилення заявки будуть документально оформлені і чітко доведені до Заявника аудиту.

Процес сертифікації системи управління зображено на Блок-схемі:

  • Проводиться остаточна перевірка задокументованої системи управління Організації вимогам заявленим стандартам. Оформлюються результати аудиту. Організація розробляє і впроваджує коригувальні дії для усунення виявлених невідповідностей, якщо такі мали місце.
  • При позитивних результатах остаточної перевірки системи управління оформлюється і видається Сертифікат відповідності встановленого зразку, який реєструється в реєстрі міжнародної системи сертифікації SIC або реєстрі системи Регістру, в залежності від обраної системи сертифікації. Термін дії Сертифіката до 3 років, за умови щорічного підтвердження.
  • Підтвердження дії сертифікованої системи управління здійснюється на протязі терміну дії Сертифіката відповідності шляхом проведення наглядових аудитів з періодичністю не менш одного разу на рік. При цьому аналізуються зміни документації та оцінюється їх адекватність, здійснюється моніторинг і аналіз інформації про діяльність Організації та її системи управління. За результатами наглядового аудиту дію Сертифікату відповідності може бути підтверджено, призупинено або анульовано..

Заявник або інша зацікавлена сторона вправі подати скаргу на дії аудитора ОС Регісту шляхом подання її в письмовому вигляді на ім’я Керівника органу з сертифікації. ОС Регісту несе відповідальність за підтвердження отримання скарги, доведення в письмовому вигляді до Заявника скарги результату аналізу та інформації про вжиті заходи щодо скарги. У разі незадоволення рішенням ОС Регісту, Заявник має право звернутися з апеляцією до Ради ОС. Якщо Заявник не задоволений результатами розгляду апеляції згідно з діючими нормативними документами Регістру судноплавства України, то він має право подати апеляцію на дії ОС Регісту до вищих інстанцій, згідно чинного законодавства.

Процес управління скаргами наведено у блок-схемі:

Вартість послуг з сертифікації СУ визначається згідно з чинними в Регісті нормативами часу, або протоколом договірної ціни. Заявник та інші зацікавлені сторони можуть ознайомитися з нормативами часу, подавши офіційне письмове звернення до Регісту. Тривалість аудиту визначається відповідно до рекомендацій міжнародного акредитаційного форуму та наступних факторів: чисельність персоналу, вид економічної діяльності організації, число виробничих і адміністративних офісів організації та/або філій, результати попередніх аудитів, необхідність залучення перекладачів і ін.

Сертифікована Організація вправі використовувати знак відповідності встановленої форми при умові виконання Правил використання знака відповідності. Для отримання знаку відповідності Заявник повинен звернутися на адресу Регістру з даним проханням.

Більш детальну інформацію щодо даного розділу Ви можете отримати за телефоном: 044-321-18-81 та поштою: [email protected]  або у офісах Регістра Судноплавства України.

Перейти до вмісту