Технічний нагляд за виготовленням малих суден та їх ідентифікація при виготовлені

Регістр судноплавства України здійснює технічний нагляд за малими суднами на підставі «Положення про Регістр судноплавства України», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 8 червня 1998 р. №814.

Технічний нагляд здійснюється у відповідності до внутрішніх нормативних документів Регістру, а саме:

  • Загальні положення класифікаційної та іншої діяльності. Правила класифікації та побудови суден. Частина I “Класифікація”, том 1
  • Правила класифікації та побудови малих суден
  • Керівництво з огляду малих суден та водних мотоциклів в експлуатації
  • Процедура процесу технічного огляду малих суден
  • Інструкція з визначення відповідності технічного стану малих суден флоту рибної промисловості, які не підлягали нагляду класифікаційного товариства

Заява на проведення огляду та присвоєння ідентифікаційного номеру малого судна


Загальна інформація про ідентифікацію малих суден (CIN)

CIN (Craft Identification Number) — це ідентифікаційний номер корпусу малого судна, вимоги до якого наведені у стандарті ISO 10087:2022. В попередній версії стандарту ISO 10087:2022 він називався HIN (Hull Identification Number). В деяких джерелах можна зустріти і такий термін як – MIC (Manufacturer Identification Code).

Присутність на корпусі СIN коду є підтвердженням сертифікації малого судна та захищає виробника та споживача від підробок. СIN відображає місце, дату побудови, модель та серійний номер малого судна. Цей код є унікальним для кожного індивідуального судна!

Відсутність або порушення таблички СIN швидше за все свідчить про те, що судно старе, не сертифіковане або побувало в серйозній аварії і пройшло ремонт, чи взагалі крадене.

Відповідно до вимог пункту 1.3.4.12.2 частини 1 “Правил класифікації та побудови суден” видання 2024 р., стандарту ISO 10087:2022 “Малі судна. Ідентифікація судна. Система кодування”, кожне судно повинно бути марковане ідентифікаційним номером – CIN кодом, який надається національним класифікаційним товариством.

Структура СІN коду для нанесення на корпус малого судна, відповідно до стандарту ISO 10087:2022 має такий вигляд:

UA – ABC – 00001 – F – 2 – 13

UA-Країна виробникПерші два знака (перший розряд), після яких йде дефіс, визначають код країни, в якій мале судно було виготовлене. Код країни виробника визначається відповідно до стандарту ISO 3166 (для України – UA)
ABCІдентифікація виробникаНаступні три знаки (другий розряд) визначають унікальний код ідентифікації виготовлювача, що визначається Регістром. Виготовлювачем може бути будь-яка компанія, визнана Регістром та має діюче Свідоцтво про відповідність підприємства відповідно до вимог Регістра судноплавства України. Якщо на підприємстві при виготовленні малого судна є підрядники, другий розряд ідентифікаційного номера привласнюється підприємству, що реєструє ідентифікаційний номер. Присвоєний унікальний код виготовлювачеві не повторюється.
00001Серійний номерНаступні п’ять знаків (третій розряд) зазначають серійний номер малого судна
FМісяць виготовленняНаступний знак (четвертий розряд) визначає місяць виготовлення, що повинен бути відповідно закодований: A-Січень, B-Лютий, C-Березень, D-Квітень, E-Травень, F-Червень, G-Липень, H-Серпень, I-Вересень, J-Жовтень, K-Листопад, L-Грудень
2Рік виготовленняНаступний знак (п’ятий розряд) визначає рік виготовлення судна. Рік виготовлення позначається останньою цифрою року виготовлення (наприклад для 2012 року – цифра 2)
13Рік моделіРік моделі вказує, коли судно планується до реалізації. Рік моделі – це дванадцятимісячний період, протягом якого судно планується до реалізації. Судно, визначене для модельного року, може бути виготовлене протягом попереднього календарного року. Рік моделі позначається останніми двома цифрами планованого року.

Правила нанесення символів СІN, їх розмір та розташування CIN на корпусі малого судна визначається згідно розділу 4 та пунктів 5.1 та 5.3 стандарту ISO 10087:2022.

З 1 грудня 2012 року при будівництві малих суден під технічним наглядом Регістра судноплавства України маркування на корпусі СІN коду є обов’язковим, за виключенням суден, побудованих до 01.12.2012 р.

Знаючи СIN, ви можете в сумнівних випадках перевірити оригінальність малого судна (тобто що воно було побудоване під технічним наглядом Регістра судноплавства України) або запросити інформацію про судно у фірми-виробника.

Перевірка справжності виготовлення малого судна під технічним наглядом Регістра судноплавства України може проводитися споживачем при внесені ідентифікаційного номеру корпусу малого судна (СІN) або номеру виданого сертифікату на сайті РУ по наступним параметрам: підприємство-виготовлювач, технічні дані, місце, дату побудови, модель та серійний номер малого судна.

Більш детальну інформацію щодо даного розділу Ви можете отримати за телефоном: 044-321-18-81 та поштою: [email protected]  або у офісах Регістра Судноплавства України.

Перейти до вмісту