Система управління якістю

Регістр судноплавства України як визнана організація повною мірою відповідає всім застосовним міжнародним вимогам, зокрема, вимогам резолюцій IMO, МЕРС.237(65) і MSC.349(92) (RO CODE), міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO/IEC 17020.

24.09.2021р. Регістр судноплавства України отримав Свідоцтво про нотифікацію.

Це свідоцтво дозволяє органу з сертифікації Регістра судноплавства України проводити сертифікацію систем менеджменту згідно сфери нотифікації в системі SIC-GLOBAL.

У своїй діяльності Регістр судноплавства України прагне до постійного та більш повного задоволення вимог замовників та постійного поліпшення результативності своєї внутрішньої системи управління якістю, яка розроблена й впроваджена в 2000 році та підтримується й удосконалюється до сьогодні, що підтверджено сертифікатом відповідності системи управління якістю Регістра судноплавства України, який виданий визнаним органом з сертифікації.

Актуальність сертифіката, а відповідно й діючої системи управління якістю Регістра судноплавства України регулярно підтверджується проведенням щорічного технічного нагляду з боку органу з сертифікації.

У своїй діяльності Регістр судноплавства України націлений на безупинне покращення й підвищення свого організаційного й кваліфікаційного рівня, які здатні виправдовувати сподівання замовників щодо оперативності, компетентності, неупередженості та дотримання етичних норм.

Головною метою Регістра судноплавства України є максимально якісне задоволення існуючих і передбачуваних вимог замовників та постійне поліпшення результативності системи управління якістю, саме для цього найвище керівництво сформулювало та поширило на всіх рівнях організації:

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Поняття «поліпшення якості» застосовується у всіх сферах діяльності й входить до сфери компетенції кожного співробітника організації.

У зв’язку з чим в Регістрі судноплавства України:

 • здійснюється постійне планування діяльності (План роботи Регістра), шляхом визначення конкретних заходів на поточний період та щорічний моніторинг досягнення запланованих заходів при аналізуванні системи управління якістю РУ, що розглядається як елемент поліпшення та механізм удосконалення його діяльності;
 • не приймаються ні одне рішення, ні одна дія, котрі могли б якимось чином зменшити досягнутий рівень якості або задоволення вимог замовника, для цього:
  • проводиться оцінка небезпек при якій поєднується ймовірність та наслідки настання несприятливих подій, що виражається у визначенні внутрішніх та зовнішніх ризиків, які можуть виникнути під час надання послуг та/або виконання робіт;
  • передбачається можливість виникнення ресурсного, інформаційного, страхового, організаційного, кадрового, технічного, професійного, операційного, кримінального, ділового та імідж – ризиків, а також ризиків пов’язаних з програмно-інформаційним комплексом, закупівлями, персоналом та невиконанням контрагентом договірних зобов’язань, з метою попередити їх виникнення і мінімізувати їх наслідки;
  • плануються, розробляються та впроваджуються заходи щодо управління визначеними ризиками в рамках процесу управління запобіжними діями.
 • визначені вимоги до кваліфікації та практичного досвіду усіх співробітників організації;
 • забезпечується необхідний рівень підготовки персоналу шляхом навчання на різноманітних курсах та семінарах;
 • установлені взаємовідносини між співробітниками, на основі щирості, довіри й принципах спільного вирішення виникаючих проблем.

Одними з головних чинників результативності системи управління якістю Регістра судноплавства України є, визначення керівництвом відповідальності та повноважень персоналу, функціонування Постійно діючої комісії з якості та робота відділу управління якістю, основними напрямками діяльності яких є:

 • забезпечення розробки, впровадження й підтримання системи управління якістю Регістра судноплавства України в постійній придатності та адекватності до вимог ISO 9001;
 • забезпечення результативного функціонування системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 • організація робіт по забезпеченню впровадження й виконання вимог системи управління якістю в підрозділах Регістра судноплавства України;
 • організація проведення внутрішніх аудитів;
 • організація робіт із підготовки до сертифікації та інспекційного контролю системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 • збирання, аналізування та узагальнення всіх матеріалів стосовно функціонування системи управління якістю;
 • контроль за виконанням Плану роботи Регістра та запланованих заходів щодо поліпшення системи управління якістю;
 • надання методичної допомоги підрозділам з питань впровадженої системи управління якістю Регістра судноплавства України.

Наші Сертифікати:

Перейти до вмісту