Політика Органу з сертифікації систем менеджменту Регістру

Орган з сертифікації систем менеджменту Регістру (далі – ОС Регістру) з метою забезпечення довіри та впевненості усіх зацікавлених сторін у неупередженості та компетентності під час здійснення діяльності з сертифікації дотримується принципів, визначених національними стандартами, зокрема,  ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017.

Політика Органу з сертифікації систем менеджменту Регістру судноплавства України у сфері якості

Кодекс етики аудитора Органу з сертифікації систем менеджменту Регістру

Перейти до вмісту