Регістр завершив акредитацію унікальної в Україні лабораторії Інституту гідромеханіки Національної академії наук України.

Експериментальний комплекс для гідродинамічних досліджень Інституту гідромеханіки НАН України призначений для проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі гідродинаміки в широкому діапазоні швидкостей руху тіл в рідині.

До складу «Експериментального комплексу для гідродинамічних досліджень Інституту гідромеханіки НАН України» входять три взаємодоповнюючі складові частини – швидкісна багатоцільова гідродинамічна труба, дослідний басейн і швидкісний гідродинамічний басейн.

Швидкісна багатоцільова гідродинамічна труба Інституту гідромеханіки НАН України є експериментальною установкою для дослідження гідродинамічних характеристик тіл методом оберненого потоку.

Робоча частина швидкісної гідродинамічної труби має прямокутний поперечний переріз розміром 0,5×0,5 м і довжину – 4 м. Максимальна швидкість потоку становить 32 м/с. За своїми характеристиками це одна з найбільших гідродинамічних труб в Європі. Особливістю швидкісної багатоцільової гідродинамічної труби є розімкнутий циркуляційний контур, який включає відкритий підземний басейн і спеціальний деаератор-гасник енергії відпрацьованого потоку, що забезпечує можливість дослідження суперкавітаційних течій з великим вмістом повітря.

Дослідний басейн Інституту гідромеханіки НАН України призначений для експериментального дослідження гідродинамічних характеристик суден і їх рушійно-рульових комплексів. Дослідний басейн має довжину 50 м, ширину 6,8 м і глибину 3,5 м.

У дослідному басейні є генератор хвиль щитового типу, який генерує на поверхні води хвилі висотою до 0,3 м і періодом до 2 с. Басейн обладнано двома буксирувальними системами (гравітаційного і гідравлічного типу), які дозволяють буксирувати моделі суден довжиною до 6 м зі швидкістю до 5 м/с.

Особливістю дослідного басейну є те, що співвідношення його основних розмірів та наявність двох буксировочних систем дозволяють моделювати різноманітні умови плавання суден, зокрема – рух на глибокій воді, рух на мілководді, рух в каналі, рух в умовах хвилювання тощо.

Швидкісний гідродинамічний басейн призначений для експериментальних досліджень в галузі аеро- та гідродинаміки швидкісних суден з динамічними принципами підтримки. Швидкісний гідродинамічний басейн має довжину 140 м, ширину 4 м і глибину 1,8 м.

Басейн обладнано двома буксирувальними возиками – тихохідним і швидкісним. Тихохідний буксирувальний возик приводиться в дію електрогідравлічним приводом і призначений для буксирування моделей суден зі швидкістю до 10 м/с.

Швидкісний гідродинамічний басейн призначений для вирішення аеродинамічних задач гідродинамічними методами.

Модель судна на вершині хвилі при зустрічному хвилюванні
Модель судна на западині хвилі при зустрічному хвилюванні
Модель судна на повітряній подушці скегового типу на зустрічному хвилюванні
Модель швидкісного катамарана в умовах мілководдя
Модель екраноплана в швидкісному басейні
Link copied
Перейти до вмісту