Загальна політика і стратегія

ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» (РУ) є державним підприємством, національним класифікаційним товариством, яке здійснює технічний нагляд у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства. Основні завдання РУ пов’язані з забезпеченням безпеки судноплавства.

Метою класифікації та огляду суден РУ є виконання робіт (надання послуг) з оцінки суден, матеріалів та виробів, що встановлюються на судна, організацій, що здійснюють проектування, будівництво, модернізацію, переобладнання та ремонт суден, виготовлення матеріалів і виробів для суден, вимогам встановленим Правилами та нормами РУ, вимогам національного законодавства, нормативним документам ІМО та іншим міжнародним нормам.

РУ здійснює розроблення, затвердження та публікацію технічних правил і технічних вимог у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, а також  технічний нагляд і видачу відповідних суднових документів на морському і внутрішньому водному транспорті та у судноплавстві.

Діяльність РУ спрямована на:

  • підвищення вимог до безпеки людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах;
  • підвищення вимог до безпеки плавання суден у відповідності з їх призначенням;
  • підвищення вимог до надійності перевезення вантажів на морі та внутрішніх водних шляхах;
  • розробку заходів та стандартів, спрямованих на недопущення забруднення навколишнього середовища;
  • підвищення вимог до безпечної експлуатації гідротехнічних споруд на морі та внутрішніх водних шляхах;
  • підвищення вимог до забезпечення виконання доручень від Адміністрацій.

Висока кваліфікація персоналу, наявність підрозділів РУ по всій території України дозволяє підприємству швидко та надійно надавати у любому регіоні повний спектр послуг.

Стратегія Регістра – це довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку підприємства, спрямований на стабільне виконання визначених державою функцій, закріплення його позицій, задоволення споживачів та досягнення поставлених цілей і полягає у постійному розвитку та вдосконаленні нормативної бази, а також поліпшенні результативності системи управління якістю на рівні національних і міжнародних вимог, сприянні впровадженню високих технічних стандартів у судноплавстві для найбільш ефективного використання стратегічних та інших ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості.

Перейти до вмісту