Приклад типографіки

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Актуальність сертифіката, а відповідно й діючої системи управління якістю Регістра судноплавства України регулярно підтверджується проведенням щорічного технічного нагляду з боку органу з сертифікації.
У своїй діяльності Регістр судноплавства України націлений на безупинне покращення й підвищення свого організаційного й кваліфікаційного рівня, які здатні виправдовувати сподівання замовників щодо оперативності, компетентності, неупередженості та дотримання етичних норм.

забезпечення функціонування системи:

 • забезпечення результативного функціонування системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 • організація проведення внутрішніх аудитів;
 • організація робіт із підготовки до сертифікації та інспекційного контролю системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 • збирання, аналізування та узагальнення всіх матеріалів стосовно функціонування системи управління якістю;
 • контроль за виконанням Плану роботи Регістра та запланованих заходів щодо поліпшення системи управління якістю;
 • надання методичної допомоги підрозділам з питань впровадженої системи управління якістю Регістра судноплавства України.
test message one

Необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування

Одними з головних чинників результативності системи управління якістю Регістра судноплавства України є визначення керівництвом відповідальності та повноважень персоналу, функціонування Постійно діючої комісії з якості та робота відділу управління якістю, основними напрямками діяльності яких є:

В організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Матеріал

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Аналіз

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

  Найменування Найменування Найменування
Матеріал 132452 245457 23465
Аналіз 564687876 576768586 234565788
Контроль 5768565 245 90785656
Формула -09-76982 5797909 4574563
Контроль

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Формула

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

функціонування

Верховна Рада України, засновуючись на:

та керуючись:

 • Європейською Хартією регіональних або міноритарних мов від 5 листопада 1992 року (ратифікована Законом України N 802-IV від 15.05.2003), у якій зазначено, що “захист і підтримка регіональних або міноритарних мов не повинні здійснюватися на шкоду офіційним мовам і необхідності їх вивчати” (преамбула);
 • Пояснювальною доповіддю до Рамкової конвенції про захист національних меншин від 1 лютого 1995 року (ратифікована Законом України N 703/97-ВР від 09.12.97), у якій зазначено, що “зобов’язання Сторін щодо застосування мов меншин жодним чином не порушує статусу офіційної мови (офіційних мов) держави” (пункт 66) і “насправді знання офіційних мов є чинником суспільної злагоди та єдності” (пункт 78);
 • висновком Венеційської Комісії про те, що “заохочувальна політика щодо державної мови гарантує становлення самобутності загальнодержавної спільноти і, зі свого боку, забезпечує взаєморозуміння – як поміж різними частинами населення, так і всередині кожної з них. Можливість застосовувати офіційну мову на всій території країни має бути забезпечена громадянам також і з метою запобігання дискримінації при здійсненні ними своїх основоположних прав – у тих регіонах, де більшістю населення є особи, що належать до національної меншини” (CDL-AD(2010)035, параграф 42);
 • висновком Венеційської Комісії про те, що “за особливих умов, що склалися в Україні”, збалансована політика у мовній сфері “вимагає належних гарантій для збереження державної мови як інструмента єднання суспільства” (CDL-AD(2011)047, параграф 41);
 • рекомендацією Венеційської Комісії “українському законодавчому органові – віднайти істотно прийнятніші способи підтвердження верховенства української мови як єдиної державної мови та вжити додаткових заходів на зміцнення її ролі у середовищі українського суспільства” (CDL-AD(2011)047, параграф 42);
 • рішенням Європейського Суду з прав людини у справі, де Суд зазначив: “[…] більшість Високих Договірних Сторін вирішили надати одній чи кільком мовам статус офіційної або державної та визначили їх такими у своїх Конституціях. З урахуванням цього Суд визнає, що для таких держав офіційна мова є однією з фундаментальних конституційних цінностей нарівні з такими цінностями, як територія держави, організаційна побудова держави і державний прапор. […] держава, надаючи відповідній мові статус офіційної (державної), в принципі бере на себе зобов’язання гарантувати своїм громадянам право безперешкодно користуватися цією мовою для передавання і отримання інформації не лише у їхньому приватному житті, але й у їхньому спілкуванні з органами влади. З цієї точки зору Суд вважає, що найважливішими понад усе мають бути заходи на захист цієї мови. Іншими словами, у понятті офіційної мови закладене існування певних суб’єктивних прав, що належать носіям цієї мови” (Рішення щодо прийнятності заяви N 71074/01, яку подала Юта Ментцен проти Латвії [Juta MENTZEN also known as MENCENA against Latvia]);

Оцінкою та рекомендаціями Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин від 20 грудня 2010 року такого змісту: “Державна мова може бути ефективним інструментом для забезпечення злагоди. Відповідно, заохочувальна політика щодо застосування державної мови становить легітимний інтерес держави. Крім того, знання державної мови є вигідним для осіб, що належать до національних меншин. Володіння державною мовою підвищує можливості ефективної участі у житті суспільства на всіх рівнях. Тому особам, що належать до національних меншин, має бути надана можливість опанувати державну мову. Очікується, що всім членам суспільства, включаючи осіб, що належать до національних меншин, доведеться застосовувати державну мову в певних ситуаціях спілкування у публічній сфері відповідно до закону. Іншими словами, у осіб, що належать до національних меншин, немає права вважати, що їм ніколи не доведеться застосовувати державну мову” [пункт 13],

приймає цей Закон.

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

НайменуванняНайменуванняНайменування
Матеріал13245224545723465
Аналіз564687876576768586234565788
Контроль576856524590785656
Формула-09-7698257979094574563

Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Правильний алгоритм:

 1. Забезпечення результативного функціонування системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 2. Організація проведення внутрішніх аудитів;
 3. Організація робіт із підготовки до сертифікації та інспекційного контролю системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 4. Збирання, аналізування та узагальнення всіх матеріалів стосовно функціонування системи управління якістю;
 5. Контроль за виконанням Плану роботи Регістра та запланованих заходів щодо поліпшення системи управління якістю;
 6. Надання методичної допомоги підрозділам з питань впровадженої системи управління якістю Регістра судноплавства України.

У своїй діяльності Регістр судноплавства України націлений на безупинне покращення й підвищення свого організаційного й кваліфікаційного рівня, які здатні виправдовувати сподівання замовників щодо оперативності, компетентності, неупередженості та дотримання етичних норм.

Організація процесів

Актуальність сертифіката, а відповідно й діючої системи управління якістю Регістра судноплавства України регулярно підтверджується проведенням щорічного технічного нагляду з боку органу з сертифікації.
У своїй діяльності Регістр судноплавства України націлений на безупинне покращення й підвищення свого організаційного й кваліфікаційного рівня, які здатні виправдовувати сподівання замовників щодо оперативності, компетентності, неупередженості та дотримання етичних норм.

Перейти до вмісту