Проведення віддалених/дистанційних оглядів/аудитів

Під впливом коронавірусної інфекції COVID-19 Регістром судноплавства України була запроваджена практика проведення дистанційних оглядів суден на основі технології зв’язку 4G на борту і наявних цифрових технологій.

Спираючись на позитивний досвід проведення таких дистанційних оглядів в 2020-2021 роках, Регістром впроваджена і успішно застосовується методика дистанційного огляду судна в умовах, коли доступ на борт неможливий в зв’язку з форс-мажорними обставинами, карантином, пандемією, військовими діями, природними катастрофами та іншими обставинами непереборної сили.

Застосування дистанційних оглядів можливе на всіх суднах з діючим класом/документами Регістра як альтернативний вид проведення періодичного технічного огляду з метою підтвердження дії Регістрових документів або їх подовження на строк до трьох місяців. Можливість застосування методики дистанційного огляду виконується Регістром в кожному окремому випадку, і, в разі її застосування до конвенційного судна, вона в обов’язковому порядку повинна бути узгоджена с Морською адміністрацією держави прапору.

Можливість та умови проведення віддалених/дистанційних оглядів визначаються Регістром у кожному конкретному випадку на підставі окремого письмового звернення клієнта.

Проведення дистанційного аудиту підприємства відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 можливе за умови відсутності можливості дістатися місця знаходження підприємства. Також це стосується виключно тих підприємств, які проходять щорічний наглядовий аудит на підтвердження дії Сертифікату відповідності та, за винятком, підприємств, що проходять ресертифікацію підприємства на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

Ці положення не поширюються на проведення сертифікаційних/первісних аудитів підприємств на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 з подальшою видачою Сертифікату відповідності.

Під час проведення дистанційного аудиту застосовується порядок проведення аудиту згідно з вимогами НД № 2-04-12 «Керівництво з сертифікації систем управління».

Процедура контролю і складання звіту про дистанційний аудит повинна бути обговорена і узгоджена всіма сторонами-учасниками аудиту до початку його проведення.Аудити повинні буди проведені через узгоджений контрагентом та аудитором канал зв’язку у максимально доступній якості. Визначений канал зв’язку має забезпечити отримання інформації, яка буде ідентична тій, що може бути отримана під час проведення аудиту на місці.

Аудити із застосуванням дистанційного огляду повинні виконуватися також відповідно до вимог нормативного документу №2-04-12 «Керівництво з сертифікації систем управління».

Прийняте Регістром рішення щодо можливості та умов проведення дистанційного аудиту фіксується у дорученні Органу Сертифікації Регістра судноплавства України.

Інформація стосовно результатів дистанційних дій, включаючи інформацію про дати (якщо потрібне їх коригування), має бути занесена у БД Сертифікація підприємств. Результати перевірки мають бути зафіксовані у відповідних протоколах та актах про невідповідності (оформлюються при необхідності).

Більш детальну інформацію щодо даного розділу Ви можете отримати за телефоном: 044-321-18-81 та поштою: [email protected]  або у офісах Регістра Судноплавства України.

Перейти до вмісту