Діяльність Регістра судноплавства України в рамках Нового інспекційного режиму для суден

8-22 травня 2009 року в м. Рейк’явік (Ісландія) було проведено зустріч представників 27 держав членів Паризького меморандуму та комісії Європейського Союзу (ЄС). За результатами даної зустрічі було прийнято рішення про внесення змін до процедури державного контролю в портах, в частині полегшення процедури перевірки для суден низького ризику і посилення контролю за судами високого ризику.

Документ отримав назву «Новий інспекційний режим» (НІР) та відображає всі вимоги, що викладені в Директиві ЄС 2009/16 «Контроль суден державою порту». Директива ЄС 2009/16 вступила в силу 17.06.2009 року, одночасно з іншими правилами та директивами третього пакету заходів ЄС з безпеки. З цієї дати почався збір інформації стосовно затримання суден всіх типів, затримання суден під прапором країн, що включені до сірого списку, показників діяльності судноплавних компаній та показників діяльності визнаних організацій. З 01.01.2011 почалося первинне застосування цієї Директиви, а з 17.06.2012 повне її застосування.

В основі НІР лежить розподіл суден на 3 категорії ризику: судно високого ризику, судно стандартного ризику та судно низького ризику, згідно з набором критеріїв, які включають тип, вік судна, класифікаційне товариство, прапор, показники діяльності компанії, результати попередніх перевірок, затримань тощо.

НІР значним чином змінив існуючу систему контролю суден у портах європейських країн. Основною ідеєю НІР є схема, заснована на оцінці ризиків щодо кожного конкретного судна. Судна та судноплавні компанії, які мають високі показники якісного управління безпекою мореплавства, отримують преференції у вигляді зменшення, як кількості, так і обсягу інспекційних перевірок в портах, в той час як судна, що мають підвищений ризик невиконання міжнародних вимог безпеки мореплавства перевіряються більш часто і більш ретельно.

В якості одного з елементів системи оцінки ризику судна вперше включені якісні показники діяльності судноплавних компаній, результати проходження державою прапора судна перевірки в рамках системи добровільного аудиту Міжнародної морської організації. Пі час підрахунку оцінки ризиків судна також враховуються: рейтинг визнаної організації (класифікаційного товариства), вік судна, результати попередніх перевірок тощо.

Питання зменшення кількості затримань суден, а отже, і зниження ступеня ризику суден з класом Регістра судноплавства України, знаходиться в зоні постійної уваги національного класифікаційного товариства. Правилами огляду суден Регістра чітко визначені дії Регістра у випадку виявлення інспекторами контролю державою порту будь-яких невідповідностей судна вимогам міжнародних конвенцій. При цьому, Регістр судноплавства України керується наступним:

  • Судна віком 20 років і старше приймаються під технічний нагляд тільки після здійснення попередньої оцінки технічного стану судна. Технічний стан судна та його елементів повинен відповідати Правилам Регістра та вимогам міжнародних конвенцій. В процесі попередньої оцінки обов’язково проводиться аналіз затримань судна і невідповідностей, виставлених при перевірках в портах за останні три роки.
  • При проведенні будь-якого огляду звертається увага екіпажу судна, судновласника в першу чергу на невідповідності, що можуть призвести до затримання. З метою надання допомоги судновласнику у попередженні затримання судна інспекторами Регістра надаються рекомендації, у письмовому вигляді, виставляються вимоги, з терміном виконання і відстежується факт виконання вимог.
  • Після затримання судна, інспекторами Регістра проводиться обов’язковий позачерговий огляд судна за встановленою формою, з метою підтвердження повного усунення виявлених органами контролю держави порту невідповідностей. Такі огляди вважаються завданням першочергової важливості та виконуються найбільш кваліфікованими і досвідченими інспекторами.
  • При повторному затриманні судна протягом року обов’язковим є проведення інспекторами Регістра огляду судна в порту затримання, або протягом 2-х тижнів після затримання – проведення огляду в обсязі щорічного (ініціативного). Під час проведення таких оглядів інспектором Регістра приймається рішення про доцільність підтвердження конвенційних свідоцтв та класу судна. У разі невиконання судновласником вимоги про проведення огляду, клас судна автоматично призупиняється.
  • У випадку затримання судна втретє протягом 24 місяців, клас судна призупиняється автоматично, конвенційні свідоцтва анулюються. Клас і дія конвенційних свідоцтв відновлюється тільки після повного усунення всіх невідповідностей та на підставі позачергового огляду судна інспектором Регістра. Про припинення дії класу судна та анулювання конвенційних свідоцтв, Регістр інформує судновласника, Морську адміністрацію та секретаріат меморандумів щодо контролю суден державою порту.
  • Для суден, технічний стан яких не підтримується судновласником на такому рівні як того вимагають Правила Регістра та міжнародні конвенції, у випадку неодноразового затримання судна вводиться особливий режим оглядів. В цьому випадку передбачається більш детальне та поглиблене проведення періодичних оглядів та активне проведення позачергових оглядів за ініціативою Регістра.
  • При проведенні позачергових оглядів в результаті затримання судна, здійснюється обов’язкове фотографування об’єктів нагляду, з метою документального підтвердження усунення або не усунення виявлених невідповідностей.
  • При проведенні перевірок системи управління безпекою (СУБ), від компанії вимагається беззаперечне виконання пункту 10.2 Міжнародного кодексу по управлінні безпекою (МКУБ) стосовно технічного обслуговування судна і обладнання. Особлива увага приділяється обслуговуванню рятувальних та протипожежних засобів.
  • Проводяться додаткові перевірки судна або компанії на відповідність вимогам МКУБ, якщо це вимагається органами контролю держави порту або держави прапору за заявкою компанії.

Крім того, ще до початку застосування НІР, Регістром було розроблено План заходів щодо зменшення кількості затримань суден, які мають клас Регістра судноплавства України. У травні 2010 року було проведено серію семінарів-зустрічей з судновласниками за участю представників Держфлотінспекції України, адміністрацій портів на тему “Затримання суден органами PSC та заходи по зменшенню кількості затримань”. В ході семінару було проведено аналіз причин затримань суден, надано інформацію щодо нового інспекційного режиму, та обговорено шляхи подальшої співпраці між Регістром та судновласниками з метою зменшення кількості затримань.

Під наглядом Регістра знаходиться 223 судна, що мають конвенційні документи, середній вік 29,3 роки, із них 113 суден під прапором України, середній вік 25,1 роки. Незважаючи на досить значний вік суден, вищезазначені дії Регістра призвели до отримання певного позитивного результату в питанні зменшення кількості затримань. Аналізуючи показники діяльності Регістра в цьому напрямку, наводимо офіційні данні, а саме, статистику діяльності визнаних організацій за останні п’ять років за даними, які щорічно публікуються на сайті Паризького меморандуму (показники діяльності у напрямку зростання – дуже низькі, низькі, середні, високі).

Рік Перевірок суден Затримань Фактор перевищення Показники діяльності Місце у рейтингу
2007 441 19 1,81 низькі 25
2008 560 21 1,57 низькі 23
2009 664 19 0,94 середні 23
2010 720 16 0,62 середні 23
2011 771 15 0,47 середні 20

Таким чином відзначається прогрес у напрямку зменшення кількості затримань при одночасному збільшенні кількості перевірок суден із класом Регістра судноплавства у портах країн-членів Паризького меморандуму. Це підтверджується також такими показниками: фактор перевищення, який зменшився практично в чотири рази та місце у рейтингу визнаних організацій (класифікаційних товариств), за п’ять років Регістр піднявся із 25 на 20 місце.

При досягненні фактору перевищення нульової позначки, визнана організація переходить у рейтингу до розряду організацій з високими показниками діяльності. Не зважаючи на дуже високу конкуренцію на ринку надання послуг з проведення класифікаційних та конвенційних оглядів суден, Регістр судноплавства України планує наблизитись впритул до цього показника у найближчі 10 років та увійти до перших 16 класифікаційних товариств у рейтингу визнаних організацій.

Перейти до вмісту