Політика у сфері якості

Система управління якістю є основною системою управління Регістру судноплавства України (РУ), яка спрямована на забезпечення якості надання послуг на всіх етапах з постійним поліпшенням та гарантованим задоволенням потреб і очікувань споживачів на національному та світовому ринках.

Керівництво РУ впроваджує цю Політику для забезпечення на підприємстві якості, безпеки та запобігання забрудненню. Основний девіз компанії: «Безпека понад усе!» з метою попередження можливих ризиків. Ми працюємо, захищаючи від забруднення навколишнє середовище та використовуючи природні ресурси з оптимальною економією й ефективністю.

Політика РУ у сфері якості базується на засадах міжнародного стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO/IEC 17020 та RO Code (Резолюція IMO MSC.349(92)), а також на безумовному виконанні Правил і норм РУ, вимог національного законодавства, нормативних документів ІМО та інших міжнародних норм.

Найвище керівництво РУ демонструє своє лідерство та бере на себе зобов’язання щодо реалізації даної Політики, яка підтримується цілями та зобов’язаннями у сфері якості надання послуг. Генеральним директором підприємства визначається загальна стратегія РУ.

Для реалізації та підтримки Політики керівництво РУ у своїй діяльності керується наступними принципами:
– впровадження процесного підходу в управлінні якістю РУ;
– спрямування цілей і завдань підрозділів РУ на досягнення стратегічної мети РУ;
– оперативне реагування на зміни в середовищі РУ і всебічне використання можливостей, як зовнішніх так і внутрішніх, для забезпечення конкурентних переваг;
– залучення всього персоналу підприємства до забезпечення та постійного поліпшення якості надання послуг РУ та задоволення потреб споживачів;
– позиціонування РУ на національному та міжнародному рівнях;
– забезпечення високого професійного рівня співробітників РУ та постійного підвищення їх компетентності;
– визначення і врахування ризиків та можливостей, які можуть впливати на надання послуг РУ.

Весь колектив РУ усвідомлює цю Політику і розуміє, що її виконання сприяє підвищенню конкурентоспроможності РУ в цілому та зростанню престижу, зокрема за межами України. Функціонування та постійне вдосконалення системи управління якістю залежить від власного вкладу кожного співробітника в роботу РУ.

Керівництво РУ забезпечує доведення документованої інформації персоналу на всіх рівнях організаційної структури РУ. З метою постійного поліпшування результативності системи управління якістю та забезпечення її стабільної придатності на всіх рівнях організації, найвище керівництво РУ періодично аналізує систему управління якістю і встановлює цілі та зобов’язання у сфері якості.

Перейти до вмісту