Перелік документів, необхідних для підготовки договору

Для підготовки договору/контракту Клієнт подає до Регістра заявку з наступними документами та відомостями (якщо договір/контракт укладається вперше або у разі внесення змін до попередньо наданих документів):

 • копії установчих документів (статуту, положення тощо);
 • копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (якщо контрагентом є фізична особа);
 • відомості щодо ідентифікаційного коду юридичної особи, адреси, контактних телефонів та електронної пошти, банківських реквізитів контрагента, посади, прізвища, ім’я та по-батькові керівника юридичної особи;
 • копію наказу про призначення керівника юридичної особи. У разі підпису договору зі сторони контрагента не керівником юридичної особи – копії документів, що посвідчують право підпису договорів такою особою (довіреність, наказ про призначення виконуючим обов’язки тощо);
 • у разі укладення договору про технічний нагляд за побудовою, ремонтом, переобладнанням, модернізацією судна; побудовою/ремонтом/реконструкцією гідротехнічних споруд – завірену копію договору на виконання таких робіт або довідку про вартість робіт з посиланням на номер і дату договору, підписану керівником юридичної особи (фізичною особою – підприємцем, фізичною особою);
 • правовстановлюючих документів на об’єкти щодо яких надаватимуться послуги (свідоцтво про право власності, чартер, договір управління судном тощо);
 • інші документи згідно з особливостями виду робіт/послуг, вимогами чинного законодавства та НД Регістра.

Копії документів можуть бути надані в електронному вигляді на електронну пошту Регістра, за виключенням документів щодо вартості побудови, ремонту, модернізації судна. Відповідальність за достовірність наданих відомостей та документів несе Клієнт.

Для підготовки контракту Клієнт нерезидент подає  копії таких  реєстраційних та правовстановлюючих документів:

 • виписки про державну реєстрацію або іншого документу, який підтверджує реєстрацію/визнання організації державою, в якій зареєстрована фізична/юридична особа;
 • статуту або іншого установчого документу, відповідно до чинного законодавства держави, в якій зареєстровано юридичну особу;
 • документу про призначення керівника;
 • документу на право укладання контрактів (у разі якщо контракт підписуватиметься не керівником контрагента);
 • правовстановлюючих документів на об’єкти щодо яких надаватимуться послуги (свідоцтво про право власності, чартер, договір управління судном тощо).
 • правовстановлюючих документів на об’єкти щодо яких надаватимуться послуги (свідоцтво про право власності, чартер, договір управління судном тощо);
 • інші документи згідно з особливостями виду робіт/послуг, вимогами чинного законодавства та НД Регістра.

Надані документи мають бути перекладені українською або англійською мовою. Відповідальність за достовірність наданих відомостей та документів несе Клієнт.

В разі виникнення сумнівів щодо достатності наданих документів, Регістр може запросити інші документи необхідні для укладення контракту.

Нормативними документами РУ можуть бути визначені додаткові вимоги до документів, необхідних для надання окремих послуг.».

Більш детальну інформацію щодо даного розділу Ви можете отримати за телефоном: 044-321-18-81 та поштою: [email protected]  або у офісах Регістра Судноплавства України.

Перейти до вмісту