Цілі та зобов’язання у сфері якості

Для забезпечення надання послуг на рівні, який відповідає призначенню Регістра судноплавства України (РУ) та забезпечує виконання Загальної політики і стратегії РУ функціонує система управління якістю, яка базується на засадах міжнародного стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO/IEC 17020 та RO Code (Резолюція IMO MSC.349(92)), а також Директиви 2009/15/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС.

Політика у сфері якості спрямована на постійний розвиток і удосконалення діяльності РУ на високому науково-технічному рівні та обов’язковому виконанні вимог національного законодавства та міжнародних норм, у зв’язку з чим найвище керівництво встановило такі основні цілі у сфері якості:

 • чітке виконання функцій і завдань, визначених державним органом управління;
 • стабільна, довгострокова та успішна виробнича діяльність РУ, яка забезпечить найбільш повне задоволення очікування всіх зацікавлених сторін, а саме споживачів і постачальників, працівників РУ, а також суспільства в цілому;
 • максимальне збереження та зміцнення позиції РУ на основних ринках надання класифікаційних та конвенційних послуг, а також закріплення позитивного іміджу РУ на національному та міжнародному ринку цих послуг за рахунок високої їх якості та розуміння потреб споживачів.

Для досягнення даних цілей робота кожного працівника РУ будується на прихильності до принципу «Відповідальність та якість у всьому, що ми робимо».

Основними зобов’язаннями РУ у сфері якості є:

 • проведення класифікації суден, технічного нагляду та сертифікації на рівні, що забезпечує задоволення вимог чинних нормативних документів та Замовників;
 • своєчасне реагування на зміни в контексті, середовищі РУ та всебічне використання можливостей, як зовнішніх так і внутрішніх, для забезпечення конкурентних переваг;
 • розширення кола урядів держав прапора, що визнають РУ;
 • встановлення, планування і контролювання процесів, що діють в РУ, таким чином, щоб якість наданих послуг РУ була забезпечена у визначені строки;
 • безперервне підвищення професійного рівня і кваліфікації персоналу РУ;
 • мотивування особистої зацікавленості працівників та їх відповідальності за якість виконуваної роботи на усіх рівнях організаційної структури РУ;
 • постійне підтримання рівня розвитку РУ у відповідності до вимог ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001), ISO/IEC 17020, RO Code (Резолюція IMO MSC.349(92)) та Директиви 2009/15/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС;
 • забезпечення процесного підходу та відповідність роботи кожного структурного підрозділу РУ вимогам системи управління якістю;
 • на основі науково-технічних досліджень, передового світового досвіду, а також з урахуванням вимог діючих національних та міжнародних нормативних документів, здійснювати розроблення та удосконалення Правил і Керівництв РУ;
 • на основі періодичного критичного аналізування системи управління якістю, щорічно розробляти План роботи Регістра та Фінансовий план РУ, в яких встановлювати вимірні цілі, заходи та завдання щодо поліпшування результативності системи управління якістю РУ.
Перейти до вмісту