Головна » Послуги » Схвалення матеріалів та виробів

Схвалення матеріалів та виробів

Матеріали і вироби, що застосовуються при побудові суден та плавучих засобів на клас Регістра, повинні надходити на верф з документами, що підтверджують їх відповідність вимогам Pегістра, конвенцій, рекомендацій ІМО.

Технічний нагляд за виготовленням матеріалів і виробів поширюється тільки на регламентовані Правилами Регістра властивості, параметри і характеристики, які зазначені в схваленій технічній документації. Регістр не заміняє діяльності органів державного нагляду і посадових осіб судновласника, верфі або підприємства.

Схвалення матеріалів та виробів, а також технологічних процесів, здійснюється Регістром на відповідність вимогам правил Регістра, міжнародних конвенцій та угод, рекомендацій Міжнародної морської організації (ІМО), урядів, що видали відповідне доручення Регістру, і додатковим вимогам.

За результатами технічного нагляду Регістр видає на об’єкти технічного нагляду документи встановленої форми, які засвідчують відповідність об’єкта технічного нагляду вимогам Pегістра, а також його виготовлення (побудову) під технічним наглядом Регістра.


Заявка на сертифікацію матеріалу-виробу

Необхідні документи підприємства для одержання визнання Регістра судноплавства України, надаються інспектору під час проведення огляду:

1.   Копії реєстраційних документів (Свідоцтво про реєстрацію, викопіювання з Статуту, ліцензія на право діяльності).

2.   Перелік нормативно-технічних документів на основі яких здійснюється виконання робіт (виробництво продукції). Правила та Керівництва Регістру, стандарти, схвалена Регістром конструкторська та технологічна документація.

3.   Перелік виробничого обладнання, приміщень, механізмів і т.п., використовувані  підприємством (власних або орендованих) та копії документів на власність або оренду.

4.   Структурну схему підприємства, штатний розклад, копії документів інженерно-технічних працівників та кваліфікованих  робітників.

5.   Наявність системи атестації та підготовки персоналу. Структура технічного контролю підприємства. Процедура (інструкція, СТП і т.д.) регламентуюча технічний  контроль за якістю виконаних робіт на підприємстві та пред’явлення  виконаних робіт РУ. Процедура (інструкція, СТП і т.д.), регламентуюча керування контрольно-вимірювальними приладами підприємства.


Більш детальну інформацію щодо даного розділу Ви можете отримати за телефоном: 067-236-33-39 та поштою: [email protected]  або у офісах Регістра Судноплавства України.