Регістр судноплавства України

Технічний нагляд за суднами

Сертифікація систем управління безпекою та охорони суден

Визнання підприємств

Сертифікація продукції

Технічний нагляд за контейнерами

Сертифікація систем управління

Технічний нагляд за гідротехнічними спорудами

Технічний нагляд за промірними роботами

Ідентифікація малих суден

Робота з органами держави порту

Перелік документів Регістра судноплавства України на право плавання


Регістр видає суднові регістрові документи на право плавання тільки на судна, що пройшли державну реєстрацію. Реєстраційні дані судна (назва або реєстраційний номер, порт приписки, судновласник) вносяться до суднових регістрових документів на право плавання з:
 • Повідомлення Інспекції Головного державного реєстратора флоту України, що спеціально направляється Інспекцією в адресу Регістра для повідомлення даних, які необхідно внести до суднових регістрових документів
 • Заяви для суден, що підлягають реєстрації у Судновій книзі України за наявності в ній штампу і печатки Інспекції
 • оригіналу Свідоцтва про право плавання під прапором України (Судновій патент)
 • оригіналів правовстановлюючих документів на право власності на судно (Судновій білет, Свідоцтво про право власності на судно)
Класифікаційне свідоцтво, ф. 1.2.1

Видається на:
 • малі морські судна: самохідні з потужністю головних двигунів 55 кВт і більш, за винятком водних мотоциклів
 • несамохідні з валовою місткістю 80 і більш
 • всі малі судна, які здійснюють рейси за межі території України
 • малі судна з найбільшою довжиною корпусу 20 м і більш, які плавають по внутрішніх водних шляхах України.
Підтверджується один раз в два роки або щорічно - згідно Правил і Керівництв, за якими судна класифіковані. Класифікаційне свідоцтво не підміняє собою "Свідоцтво про придатність малого судна до плавання" і видається на додаток до цього документа.

Свідоцтво про придатність малого судна до плавання, ф. 1.1.3

Видається на самохідні і несамохідні малі судна з механізмами і електрообладнанням довжиною корпусу 24 м і менше, які не є пасажирськими, вантажними, призначеними для перевезення небезпечних вантажів, буксирами, товкачами, криголамами, суднами технічного флоту і несамохідними суднами з потужністю первинних двигунів 100кВт і більш:
 • при первісному огляді малого судна при прийомі його під технічний нагляд
 • при зміні судновласника або призначення судна
 • при перереєстрації судна на вимогу органів Державної реєстрації, що тягне за собою зміну реєстраційного номера або назви судна, судновласника або його реквізитів
 • при зміні типу або призначення судна, що тягне за собою зміну складу пристроїв, обладнання і забезпечення, зміна інших технічних характеристик судна
 • при зміні символу класу, району і умов плавання
 • за відсутності в Свідоцтві місця для відміток про проведений технічний огляд судна
 • у разі втрати або непридатного стану
Підтверджується один раз в два роки або щорічно - згідно Правил і Керівництв, за якими судна класифіковані.

Свідоцтво про придатність малого судна до плавання, ф. 1.1.7

Видається на малі самохідні судна спрощеної конструкції, веслові судна, несамохідні судна:
 • при первісному огляді малого судна при прийомі його під технічний нагляд
 • при зміні судновласника або призначення судна
 • при перереєстрації судна на вимогу органів Державної реєстрації, що тягне за собою зміну реєстраційного номера або назви судна, судновласника або його реквізитів
 • при зміні типу або призначення судна, що тягне за собою зміну складу пристроїв, обладнання і забезпечення, зміна інших технічних характеристик судна
 • при зміні символу класу, району і умов плавання
 • за відсутності в Свідоцтві місця для відміток про проведений технічний огляд судна
 • у разі втрати або непридатного стану
Підтверджується один раз в два роки або щорічно - згідно Правил і Керівництв, за якими судна класифіковані.

Технічний талон про проведення технічного огляду малого судна, ф. 1.1.3.1

Видається на всі малі судна:
 • при первісному огляді для призначення класу
 • при кожному періодичному огляді для підтвердження або поновлення класу
 • при позачергових оглядах, пов'язаних з видачею або заміною (переоформленням) "Свідоцтва про придатність малого судна до плавання"

Акт первісного огляду малого судна, ф. 1.8.1

Видається при первісному огляді малого судна для прийняття його під технічний нагляд (для призначення класу).

Акт огляду малого судна, ф. 1.8.2

Видається:
 • у всіх випадках заміни (видачі) свідоцтв форм 1.2.1, 1.1.3, 1.1.7, окрім первісного огляду
 • у разі зміни оцінки технічного стану, необхідності виставляння вимог при чергових або позачергових оглядах, а також у випадках повторного огляду, якщо актом первісного огляду технічний стан судна був визначений як непридатний до експлуатації
 • при кожному періодичному огляді для підтвердження або поновлення класу малих суден необмеженого району плавання, морських І і ІІ обмежених, змішаного (ЗП), 1, 2, 3 прибережних районів плавання, малих суден 1, 2 і 3 категорій

Класифікаційні документи форм РСУ-40, РСУ-43, РСУ-43-1, РСУ-44, РСУ-45, РСУ-46

Видаються при підтвердженні або поновленні класу парусним і парусний-моторним суднам, класифікованим відповідно до Керівництва по класифікації, технічному нагляду за будівництвом і експлуатацією яхт.

Класифікаційне свідоцтво РСУ-40 не підміняє собою "Свідоцтво про придатність малого судна до плавання" і видається на додаток до цього документа.

У разі втрати або іншої дії, яка привела документ Регістра, що діяв, в неналежний вигляд, за письмовою заявою утримувача оригіналу документа (судновласника) Регістром може бути виданий дублікат документа. Також за письмовою заявою судновласника, при необхідності, може бути видана копія документа.