До відома

Каталог видань

Продаж видань

Нормативно-правова база

Система управління якістю

Посилання

Система управління якістю

Регістр судноплавства України як визнана організація повною мірою відповідає всім застосовним міжнародним вимогам, зокрема, вимогам резолюцій IMO, МЕРС.237(65) і MSC.349(92) (RO CODE), міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO/IEC 17020:2012.

У своїй діяльності Регістр судноплавства України прагне до постійного та більш повного задоволення вимог замовників та постійного поліпшення результативності своєї внутрішньої системи управління якістю, яка розроблена й впроваджена в 2000 році та підтримується й удосконалюється до сьогодні, що підтверджено сертифікатом відповідності системи управління якістю Регістра судноплавства України, який виданий визнаним органом з сертифікації.
Актуальність сертифіката, а відповідно й діючої системи управління якістю Регістра судноплавства України регулярно підтверджується проведенням щорічного технічного нагляду з боку органу з сертифікації.

У своїй діяльності Регістр судноплавства України націлений на безупинне покращення й підвищення свого організаційного й кваліфікаційного рівня, які здатні виправдовувати сподівання замовників щодо оперативності, компетентності, неупередженості та дотримання етичних норм.

Головною метою Регістра судноплавства України є максимально якісне задоволення існуючих і передбачуваних вимог замовників та постійне поліпшення результативності системи управління якістю, саме для цього найвище керівництво сформулювало та поширило на всіх рівнях організації:
 • Загальну політику і стратегію;
 • Політику в області якості;
 • Цілі і обов’язки в області якості;
 • Кодекс етики.
Для досягнення відповідності вимогам замовників, законодавчих та регламентованих вимог, будь-яких додаткових вимог, визначених Регістром судноплавства України й безупинного поліпшення якості надання послуг на всіх рівнях, в організації встановлена та задокументована вся необхідна нормативна документація згідно до вимог якої здійснюється результативне планування, функціонування та контроль, всіх визначених організацією процесів.

Поняття «поліпшення якості» застосовується у всіх сферах діяльності й входить до сфери компетенції кожного співробітника організації.

У зв’язку з чим у Регістрі судноплавства України:
 • не приймаються ні одне рішення, ні одна дія, котрі могли б якимось чином зменшити досягнутий рівень якості або задоволення вимог замовника;
 • вітається кваліфікація та практичний досвід усіх співробітників організації;
 • забезпечується необхідний рівень підготовки персоналу шляхом навчання на різноманітних курсах та семінарах;
 • установлені взаємовідносини між співробітниками, на основі щирості, довіри й принципах спільного вирішення виникаючих проблем.
Одними з головних чинників результативності системи управління якістю Регістра судноплавства України є, визначення керівництвом відповідальності та повноважень персоналу, функціонування Постійно діючої комісія з якості та робота відділу управління якістю, основними напрямками діяльності якого є:
 • забезпечення розробки, впровадження й підтримання системи управління якістю Регістра судноплавства України в постійній придатності та адекватності до вимог ISO 9001;
 • забезпечення результативного функціонування системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 • організація робіт по забезпеченню впровадження й виконання вимог системи управління якістю в підрозділах Регістра судноплавства України;
 • організація проведення внутрішніх аудитів;
 • організація робіт із підготовки до сертифікації та інспекційного контролю системи управління якістю Регістра судноплавства України;
 • збирання, аналізування та узагальнення всіх матеріалів стосовно функціонування системи управління якістю;
 • контроль за виконанням Плану роботи Регістра та запланованих заходів щодо поліпшення системи управління якістю;
 • надання методичної допомоги підрозділам з питань впровадженої системи управління якістю Регістра судноплавства України.
Більш детальну інформацію щодо даного розділу Ви можете отримати у Відділі управління якістю Регістра Судноплавства України.