Технічний нагляд за суднами

Сертифікація систем управління безпекою та охорони суден

Визнання підприємств

Сертифікація продукції

Технічний нагляд за контейнерами

Сертифікація систем управління

Технічний нагляд за гідротехнічними спорудами

Технічний нагляд за промірними роботами

Ідентифікація малих суден

Загальні положення   |   Сертифікати   |   Пошук

Порядок проведення сертифікації
  1. Заявник звертається до Регістру із проханням сертифікувати систему управління якістю Організації. Регістр розглядає можливість виконання заявки і у позитивному випадку укладається Договір.
  2. Проводиться попередня оцінка системи управління якістю Організації з метою визначення готовності її до проведення подальших робіт із сертифікації. При цьому проводиться аналіз документації системи управління якістю (Настанови з якості, якщо не обговорено інше). У випадку виявлення невідповідностей Замовник усовує їх у встановлені терміни.
  3. Проводиться аудит діяльності Організації вимогам задокументованої системи управління якістю та заявленим стандартом. Оформлюються результати аудиту. Організація розробляє і впроваджує коригувальні дії для усунення виявлених невідповідностей, якщо такі мали місце.
  4. При позитивних результатах аудиту оформлюється і видається Сертифікат, який реєструється в національному реєстрі УкрСЕПРО або реєстрі Регістра, в залежності від обраної системи сертифікації. Термін дії Сертифіката до 5 років.
  5. Технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю здійснюється на протязі терміну дії Сертифіката шляхом проведення інспекційних аудитів з періодичністю не менш одного разу на рік. При цьому аналізуються зміни документації та оцінюється їх адекватність, здійснюється моніторинг і аналіз інформації про діяльність Організації та її систему управління якістю. За результатами інспекційного нагляду дію Сертифікату може бути підтверджено, припинено або анульовано.


Сертифікована Організація вправі використовувати знак відповідності встановленої форми при умові виконання Правил використання знака відповідності. Для отримання знаку відповідності Заявник повинен звернутися на адресу Регістру з даним проханням.