Регістр судноплавства України

Новини

Про Регістр

Головний офіс

Офіси Регістра України

Статут Регістра України

Зовнішня діяльність

Співпраця в рамках ІМО

Нагороди та відзнаки

Фотогалерея

Кар'єра

Попередження корупції

Продаж та списання

Звітність
Головний офіс


Генеральний директор Заступник генерального
директора
Заступник генерального
директора
Карпенко Олександр Васильович
(044) 321-32-63
Сльозко Микола Пилипович
(044) 321-32-61
(067) 656-85-10
Ріффа Олександр Георгійович
(048) 777-53-32
(067) 508-50-28
Головний бухгалтер Заступник генерального
директора
Габер Людмила Миколаївна
(048) 777-53-40
(067) 334-73-20
Москаленко Оксана Борисівна
(048) 777-53-34

Підрозділи

Підрозділи Керівники
Служба розробки, правил і норм
 • організація розроблення Правил і технічних вимог Регістру
 • участь в розгляді і підготовці документів з співробітництва Регістру та інших класифікаційних товариств
 • класифікація водних басейнів за умовами плавання суден
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-32-60, (044) 321-32-14
Відділ експертизи технічної документації
 • експертиза і погодження технічної документації та проектів нормативних документів
 • участь в наглядовій діяльності Регістру
тел.: (044) 321-32-15

Величко
Сергій Олександрович

Начальник відділу
(067) 549-95-45
Служба ГТС
 • організація технічного нагляду за ГТС водно-транспортного комплексу України
 • організація технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях і підхідних каналах портів і судноплавних шляхів України
 • організація огляду підприємств, що виконують роботи й послуги на гідротехнічних спорудах, піднаглядних Регістру судноплавства України
 • ведення Реєстру гідротехнічних споруд, переліку підприємств і спеціалізованих організацій по ГТС
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-32-65, (048)740-70-66

Дербоглав
Ігор Альбінович

Начальник служби
(067) 433-56-91
Відділ нагляду за ГТС
 • причальні ГТС всіх типів та призначень;
 • підхідні канали, акваторії та судноплавні шляхи;
 • судноплавні ГТС, що входять до комплексів гідровузлів;
 • берегоукріплювальні та огороджувальні споруди;
 • суднопіднімальні споруди (доки, елінги та сліпи);
 • ГТС баз для стоянки маломірних (малих) суден;
 • технічний нагляд за проектуванням,будівництвом, реконструкцією і ремонтом ГТС;
 • проведення експертизи та погодження проектної документації;
 • експертиза та погодження тех.документації ГТС в процесі технічного нагляду;
 • експертиза тех.документації з реконструкції та капітального ремонту ГТС;
тел.: (048) 740-70-63

Баранова
Ганна Олександрівна

Начальник відділу
(067) 332-93-84
Відділ розробки Правил, норм та експертизи технічної документації
 • розробка і вдосконалення Правил і Норм, Керівництв і первісних форм документів Регістра України, що видаються в результаті його наглядової діяльності
 • погодження проектів нормативнихдокументів
 • експертиза технічної документації (після надання РУ повноважень на її здійснення);
тел.: (048) 740-70-63

Тертична
Любов Василівна

Начальник відділу
(067) 448-33-83
Сектор нагляду за промірними роботами
 • технічний нагляд за своєчасним і якісним проведенням промірів глибин і тральних робіт на акваторіях і підхідних каналах воднотранспортного комплексу та судноплавних шляхах України для будівельно-експлуатаційних цілей;
 • експлуатаційні днопоглиблювальні роботи;
 • експертиза та погодження тех. документації з виконання промірних робіт;
тел.: (048) 740-70-64

Полонський
Вадим Михайлович

Начальник сектору
(067) 334-55-96
Служба флоту
 • класифікація і технічний нагляд за суднами та іншими плавзасобами при побудові, переобладнанні, модернізації, ремонті та в експлуатації (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
 • технічний нагляд за суднами з метою підтвердження їх відповідності міжнародним конвенціям, кодексам і резолюціям ІМО, застосовним конвенціям МОП, угодам, директивам і резолюціям для ВВШ Європи для оформлення і видачі відповідних міжнародних свідоцтв і документів у відповідності з повноваженнями, делегованими РУ Адміністраціями прапорів суден на підставі Угод або у вигляді окремих разових доручень (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
 • сертифікація систем управління безпекою та охорони суден
 • взаємодія з органами контролю суден
 • облік піднаглядних суден та інформаційне забезпечення процесу класифікації і технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами
 • діяльності представника РУ в м. Будапешт
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-32-61
 • організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів суден, які здійснюють міжнародні рейси, в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті
 • організація і управління процесом проведення оглядів суден в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті відповідно до положень міжнародних конвенцій і угод за дорученням Адміністрацій прапору
 • організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів, оглядів відповідно до положень міжнародних конвенцій та вимог Адміністрацій прапору суден у побудові
 • здійснення класифікації та технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами (крім конвенційних та малих) в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові
 • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
 • удосконалення процесу технічного нагляду за суднами
 • детальніше ...
тел.:(055) 242-24-87
 • здійснення технічного нагляду за малими суднами в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові (крім сертифікації при виробництві)
 • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
 • удосконалення процесу технічного нагляду за малими суднами
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-16-09

Дільниця в м. Київ
Начальник дільниці Гордієнко Віталій Васильович
тел.: (067) 642-34-60
Дільниця в м. Запоріжжя
Начальник дільниці Подріз Василь Васильович
тел.: (067) 446-09-40
Дільниця в м. Миколаїв
Начальник дільниці Дученко Максим Григорович
тел.: (067) 443-36-79
Дільниця в м. Херсон
Начальник дільниці Балихін Юрій Володимирович
тел.: (067) 239-01-04
Дільниця в м. Одеса
Т.в.о. начальника дільниці Тисячний Вадим Валентинович
тел.: (067) 904-50-83
Дільниця в м. Маріуполь
Начальник дільниці Калінін Дмитро Вікторович
тел.: (067) 214-46-60
Дільниця в м. Ізмаїл
Начальник дільниці Шевчук Олег Михайлович
тел.: (067) 501-70-08
Дільниця в м. Дніпро
Начальник дільниці Гончаренко Олександр Сергійович
тел.: (067) 220-23-86

Кєніг
Олег Іванович

Начальник служби
(067) 230-41-90
Відділ систем управління безпекою та охорони суден
 • сертифікація Систем управління безпекою (СУБ) судноплавних Компаній та суден на відповідність Міжнародному Кодексу з управління безпекою (МКУБ)
 • сертифікація Систем охорони суден на відповідність вимогам Глави ХІ-2 Конвенції SOLAS та Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових споруд (ISPS Code)
 • сертифікація організацій, що виконують підготовку спеціалістів та здійснюють консалтингові послуги по МКУБ
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-32-18

Ясінскій
Вячеслав Михайлович

Начальник відділу
(067) 656-85-07
Відділ конвенційної сертифікації та взаємодії з органами контролю суден
 • розробка та впровадження заходів, направлених на запобігання затримань суден органами контролю порту
 • організація та здійснення взаємодії з органами контролю порту, Адміністраціями прапору, судновласниками та операторами щодо перевірок або затримань суден
 • збір, узагальнення і аналіз зауважень та невідповідностей, які послужили підґрунтям для затримань суден
 • організація та контроль процесу сертифікації суден на відповідність вимогам Конвенції про працю у морському судноплавстві 2006 року (MLC 2006)
 • контроль процесу видачі свідоцтв про звільнення
 • спостереження за роботою іноземних класифікаційних товариств, які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд за суднами, що плавають під прапором України
 • тел.: (044) 321-32-61

Кабика
Геннадій Андрійович

Начальник відділу
(067) 823-63-71
Відділ внутрішнього контролю та обліку суден
 • ведення обліку піднаглядних суден згідно відповідного Положення
 • інформаційне та нормативне забезпечення і контроль процесу класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль проходження заявок на здійснення класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль правильності застосування нормативних документів РУ при здійсненні класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль відповідності суднових регістрових документів вимогам нормативних документів РУ (крім конвенційних)
 • аналіз і узагальнення матеріалів щодо аварій і пошкоджень суден
 • ведення листування з питань технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • тел.: (044) 321-32-61

Солодовніков
Андрій Віталійович

Начальник відділу
(067) 642-34-61

Відділ сертифікації
 • проведення робіт з сертифікації та оцінки продукції, процесів, послуг, систем управління і персоналу
 • визнання організацій, що надають консультативні послуги з підготовки підприємств до сертифікації систем управління якістю
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-32-17

Відділ управління якістю
 • Організація роботи по підтриманню та удосконаленню НД СЯРУ; проведенню внутрішнього та зовнішнього аудитів; запобіганню виникнення потенційних невідповідностей; виявленню та усуненню невідповідностей у діяльності Регістру; регулярному проведенню керівництвом Регістру аналізу функціонування СЯРУ; постійному удосконаленню СЯРУ; формуванню плану роботи Регістру
 • Розгляд та узгодження НД СЯРУ, розроблених підрозділами Регістру
 • Збирання, узагальнення та аналіз невідповідностей по функціонуванню процесів; матеріалів внутрішнього аудита; інформації від споживачів послуг Регістру; претензій по роботі Регістру
 • Аналіз адекватності розроблених коригувальних та запобіжних дій
 • Контроль виконання рішень постійно діючої комісії з якості (ПДКЯ); плану роботи Регістру (ПРР); коригувальних та запобіжних дій
 • Надання методичної допомоги підрозділам Регістру в розробці НД СЯРУ
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-32-13

Щипілін
Володимир Анатолійович

Начальник відділу
(098) 538-78-37
Служба економіки та тарифної політики
 • організація розробки, корегування та впровадження нормативів часу на роботи Регістру, калькуляцій та тарифів на послуги
 • контроль правильності застосування “Нормативів часу” при визначенні вартості робіт, які виконує Регістр
 • контроль за оформленням розрахунків вартості робіт по послугам, які надає Регістр, та виписки рахунків-фактур
 • супроводження програмного комплексу для автоматизованого розрахунку вартості робіт (послуг) Регістра при наглядової діяльності
 • розробка і формування основних виробничих показників перспективного і поточного планування
 • здійснення заходів спрямованих на профілактику правопорушень і злочинів в РУ
тел.: (044) 321-32-12

Балянська
Людмила Олександрівна

Начальник служби

Господарчо-майнова служба
 • забезпечення робочого стану систем електропостачання, вентиляції, водопостачання, опалення, каналізації підприємства
 • забезпечення підприємства всіма необхідними для його діяльності матеріальними ресурсами та транспортним обслуговуванням
 • забезпечення діяльності учбово-виробничої бази
 • видання Правил, Керівництв та інших нормативних документів РУ
тел.: (044) 321-32-57
Джуман
Юлія Володимирівна

Начальник служби
(097) 804-45-45
Центр підготовки персоналу (м.Одеса)
 • досертифікаційна підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Регістру судноплавства України
тел.: (044) 321-32-18

Ткачук
Тимофій Петрович

Директор Центру підготовки персоналу
(067) 558-37-11
Сектор розробки керівництв та правил технічного нагляду за суднами
 • розробка керівництв та правил технічного нагляду за суднами

Бартошек
Георгій Вікторович

Начальник сектору
(067) 443-61-74
Міжнародно-правова служба
 • організація договірно-правової роботи
 • ведення претензійно-позовної роботи
 • представництво інтересів РУ в судових та інших установах і організаціях
 • правова оцінка нормативних актів РУ
 • координація роботи Регістру з іноземними Морськими Адміністраціями та класифікаційними товариствами – партнерами Регістру судноплавства України
 • забезпечення співпраці з Міжнародною морською організацією (ІМО), Комітетом ЄЕК ООН по внутрішньому водному транспорту , Міжнародною асоціацією органів технічного нагляду та класифікації (ОТНК) та Дунайською комісією
 • організація закордонних візитів та прийом іноземних делегацій
 • детальніше ...
тел.: (044) 321-32-11

Євтушенко
Ольга Генадіївна

Начальник служби
067-216-97-70
Відділ міжнародних відносин
 • Організація роботи з Міжнародною морською організацією (ІМО), Дунайською комісією (ДК), Європейською Економічною Комісією (ЄЕК) ООН, Міжнародною Асоціацією органів технічного нагляду і класифікації (ОТНК), Морськими Адміністраціями (МА), класифікаційними товариствами (КТ) та іншими міжнародними організаціями та представництвами;
 • Організація, проведення необхідних заходів для участі у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах тощо. Участь, організація переговорів як в Україні, так і закордоном за дорученням керівництва.
 • Організація роботи по розширенню сфери співробітництва з метою популяризації РУ.
 • Виконання та організація перекладів за дорученням керівництва
тел.: (044) 321-32-21
Шаров
Євгеній Павлович

Начальник відділу
(067) 444-61-84
Служба персоналу та організаційного забезпечення
 • здійснення кадрової політики підприємства відповідно до вимог і завданнянь, покладених на Регістр
тел.: (044) 321-32-62
Смокталь
Марина Шамілівна

Начальник відділу
(096) 444-93-76
Відділ бухгалтерія
 • Організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.
 • Введення достовірного бухгалтерського, податкового та управлінського обліку фінансово-господарської діяльності Регістра судноплавства України. Здійснення контролю за збереженням власності, раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, дотриманням режиму економії і виявлення причин безгосподарності і марнотратства.
 • Формування і здача бухгалтерської, податкової звітності фінансово-господарської діяльності РУ.
 • Взаємодія з державними податковими та іншими органами в межах своєї компетенції.
 • Взаємодія з контрагентами та фінансовими організаціями в межах своєї компетенції.
 • Здійснення платежів в готівковій та безготівковій формі в порядку, визначеному внутрішніми документами РУ.
 • Податкове планування. Моніторинг актуальних законодавчих та нормативних документів.
 • Удосконалення в установленому порядку форм і методів бухгалтерського обліку на основі впровадження найбільш прогресивної і раціональної системи його організації на базі широкого використання засобів обчислювальної техніки, комплексної автоматизації обліку, впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку.
 • Формування облікової та податкової політики відповідно до чинного законодавства і потребами підприємства.
 • Підготовка та прийняття Плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, розробка форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності.
 • Здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.
 • Правильне нарахування і своєчасне перерахування податків і зборів у державний і місцевий бюджети, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства.
 • Податкове планування. Моніторинг актуальних законодавчих та нормативних документів.
 • Здійснення платежів в безготівковій формі у порядку, визначеному внутрішніми документами підприємства.
 • Розрахунки по заробітній платі та інших виплатах з співробітниками підприємства. Видача довідок співробітникам підприємства з питань нарахування заробітної плати та інших виплат, а також утримань з них.
 • Проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків з підприємствами.
 • Участь в проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського та управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних втрат. 1.18. Участь у впровадженні передових інформаційних систем з управління фінансами відповідно до вимог бухгалтерського, податкового статистичного та управлінського обліку, контроль над достовірністю інформації.
 • Вживання заходів що до попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень законодавства і внутрішніх регламентів підприємства .
 • Участь у підписанні договорів з контрагентами підприємства .
 • Участь в претензійно-позовної роботи підприємства.
 • Взаємодія з внутрішніми і зовнішніми аудиторами підприємства.

Аллахвєрдова
Анастасія Ігорівна

Начальний відділу бухгалтерія
(067) 558-26-54
Сектор охорони праці
 • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників РУ
 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників РУ
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах РУ
 • розроблення спільно з іншими підрозділами РУ комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів
 • складання звітності з охорони праці за встановленими формами
 • опрацювання ефективної системи управління охороною праці в РУ та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника РУ
 • інформування та надання роз'яснень працівникам РУ з питань охорони праці
тел.: (044) 321-32-20
Матвієнко
Володимир Іванович

Начальник сектору
(067) 656-85-13
Представник в Угорщині

Сапрін Юрій Валентинович
 • Представник в Угорщині (м. Будапешт)