Регістр судноплавства України

Новини

Про Регістр

Головний офіс

Офіси Регістра України

Статут Регістра України

Зовнішня діяльність

Співпраця в рамках ІМО

Нагороди та відзнаки

Фотогалерея

Кар'єра

Попередження корупції

Продаж та списання

Звітність
Головний офіс


Генеральний директор Заступник генерального
директора
Заступник генерального
директора
Шаламай Кирило Іванович
(044) 321-32-63
Сльозко Микола Пилипович
(044) 321-32-61
Ріффа Олександр Георгійович
(048) 777-53-32
Головний бухгалтер Заступник генерального
директора
Заступник генерального
директора
Габер Людмила Миколаївна
(048) 777-53-40
Москаленко Оксана Борисівна
(048) 777-53-34
Карпенко Олександр Васильович
(044) 321-32-56

Підрозділи

Підрозділи Керівники
Служба розробки, правил і норм
 • організація розроблення Правил і технічних вимог Регістру
 • участь в розгляді і підготовці документів з співробітництва Регістру та інших класифікаційних товариств
 • класифікація водних басейнів за умовами плавання суден
 • тел.: (044) 321-32-60, (044) 321-32-14
 • детальніше ...

Білокурець
Анатолій Олексійович
Відділ експертизи технічної документації
 • експертиза і погодження технічної документації та проектів нормативних документів
 • участь в наглядовій діяльності Регістру
 • тел.: (044) 321-32-15

Величко
Сергій Олександрович
Служба ГТС та нагляду за промисловістю
 • організація технічного нагляду за ГТС водно-транспортного комплексу України
 • організація технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях і підхідних каналах портів і судноплавних шляхів України
 • організація огляду підприємств, що виконують роботи й послуги на гідротехнічних спорудах, піднаглядних Регістру судноплавства України
 • ведення Реєстру гідротехнічних споруд, переліку підприємств і спеціалізованих організацій по ГТС
 • тел.: (044) 321-32-65, (048)740-70-66
 • детальніше ...

Дербоглав
Ігор Альбінович
Відділ нагляду за ГТС
 • причальні ГТС всіх типів та призначень;
 • підхідні канали, акваторії та судноплавні шляхи;
 • судноплавні ГТС, що входять до комплексів гідровузлів;
 • берегоукріплювальні та огороджувальні споруди;
 • суднопіднімальні споруди (доки, елінги та сліпи);
 • ГТС баз для стоянки маломірних (малих) суден;
 • технічний нагляд за проектуванням,будівництвом, реконструкцією і ремонтом ГТС;
 • проведення експертизи та погодження проектної документації;
 • експертиза та погодження тех.документації ГТС в процесі технічного нагляду;
 • експертиза тех.документації з реконструкції та капітального ремонту ГТС;
 • тел.: (048) 740-70-63

Баранова
Ганна Олександрівна
Відділ розробки Правил, норм та експертизи технічної документації
 • розробка і вдосконалення Правил і Норм, Керівництв і первісних форм документів Регістра України, що видаються в результаті його наглядової діяльності
 • погодження проектів нормативнихдокументів
 • експертиза технічної документації (після надання РУ повноважень на її здійснення);
 • тел.: (048) 740-70-63

Тертична
Любов Василівна
Сектор нагляду за промірними роботами
 • технічний нагляд за своєчасним і якісним проведенням промірів глибин і тральних робіт на акваторіях і підхідних каналах воднотранспортного комплексу та судноплавних шляхах України для будівельно-експлуатаційних цілей;
 • експлуатаційні днопоглиблювальні роботи;
 • експертиза та погодження тех. документації з виконання промірних робіт;
 • тел.: (048) 740-70-64

Полонський
Вадим Михайлович
Відділ сертифікації продукції та визнання підприємств
 • організація огляду підприємств, організацій, акредитація випробувальних лабораторій, матеріалів і виробів для суден регістрової номенклатури
 • організація робіт зі схвалення типів суднового обладнання, що доручені Регістру Адміністрацією України та видача відповідних свідоцтв від імені Адміністрації
 • організація технічного нагляду за контейнерами
 • організація обліку в Регістрі судноплавства України підприємств, матеріалів і виробів для суден
 • ведення формулярів підприємств, Реєстру сертифікатів про визнання та сертифікованої продукції
 • розвиток нових напрямків діяльності РУ в галузі сертифікації об'єктів промисловості
 • виконання вимог системи управління якістю РУ, викладених у Настанові з якості й процедурах, які застосовуються в діяльності відділу
 • тел.: (044) 321-32-16
 • детальніше ...

Спіян
Олександр Миколайович
Служба флоту
 • класифікація і технічний нагляд за суднами та іншими плавзасобами при побудові, переобладнанні, модернізації, ремонті та в експлуатації (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
 • технічний нагляд за суднами з метою підтвердження їх відповідності міжнародним конвенціям, кодексам і резолюціям ІМО, застосовним конвенціям МОП, угодам, директивам і резолюціям для ВВШ Європи для оформлення і видачі відповідних міжнародних свідоцтв і документів у відповідності з повноваженнями, делегованими РУ Адміністраціями прапорів суден на підставі Угод або у вигляді окремих разових доручень (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
 • сертифікація систем управління безпекою та охорони суден
 • взаємодія з органами контролю суден
 • облік піднаглядних суден та інформаційне забезпечення процесу класифікації і технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами
 • діяльності представника РУ в м. Будапешт
 • тел.: (044) 321-32-61

Кєніг
Олег Іванович
Відділ нагляду за флотом
 • Організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів суден, які здійснюють міжнародні рейси, в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті
 • Організація і управління процесом проведення оглядів суден в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті відповідно до положень міжнародних конвенцій і угод за дорученням Адміністрацій прапору
 • Організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів, оглядів відповідно до положень міжнародних конвенцій та вимог Адміністрацій прапору суден у побудові
 • здійснення класифікації та технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами (крім конвенційних та малих) в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові
 • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
 • удосконалення процесу технічного нагляду за суднами
 • тел.:(055) 242-24-87

Балихін
Юрій Володимирович
Відділ нагляду за малими суднами
 • здійснення технічного нагляду за малими суднами в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові (крім сертифікації при виробництві)
 • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
 • удосконалення процесу технічного нагляду за малими суднами
 • тел.: (044) 321-16-09
Відділ систем управління безпекою та охорони суден
 • сертифікація Систем управління безпекою (СУБ) судноплавних Компаній та суден на відповідність Міжнародному Кодексу з управління безпекою (МКУБ)
 • сертифікація Систем охорони суден на відповідність вимогам Глави ХІ-2 Конвенції SOLAS та Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових споруд (ISPS Code)
 • сертифікація організацій, що виконують підготовку спеціалістів та здійснюють консалтингові послуги по МКУБ
 • тел.: (044) 321-32-18
 • детальніше ...
Ясінскій
Вячеслав Михайлович
Відділ взаємодії з органами контролю суден
 • розробка та впровадження заходів, направлених на запобігання затримань суден органами контролю порту
 • організація та здійснення взаємодії з органами контролю порту, Адміністраціями прапору, судновласниками та операторами щодо перевірок або затримань суден
 • збір, узагальнення і аналіз зауважень та невідповідностей, які послужили підґрунтям для затримань суден
 • організація та контроль процесу сертифікації суден на відповідність вимогам Конвенції про працю у морському судноплавстві 2006 року (MLC 2006)
 • контроль процесу видачі свідоцтв про звільнення
 • спостереження за роботою іноземних класифікаційних товариств, які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд за суднами, що плавають під прапором України
 • тел.: (044) 321-32-61

Кабика
Геннадій Андрійович
Відділ обліку суден та інформаційного забезпечення
 • ведення обліку піднаглядних суден згідно відповідного Положення
 • інформаційне та нормативне забезпечення і контроль процесу класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль проходження заявок на здійснення класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль правильності застосування нормативних документів РУ при здійсненні класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль відповідності суднових регістрових документів вимогам нормативних документів РУ (крім конвенційних)
 • аналіз і узагальнення матеріалів щодо аварій і пошкоджень суден
 • ведення листування з питань технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • тел.: (044) 321-32-61

Бартошек
Георгій Вікторович

Відділ сертифікації
 • проведення робіт з сертифікації та оцінки продукції, процесів, послуг, систем управління і персоналу
 • визнання організацій, що надають консультативні послуги з підготовки підприємств до сертифікації систем управління якістю
 • тел.: (044) 321-32-17
 • детальніше ...

Відділ управління якістю
 • Організація роботи по підтриманню та удосконаленню НД СЯРУ; проведенню внутрішнього та зовнішнього аудитів; запобіганню виникнення потенційних невідповідностей; виявленню та усуненню невідповідностей у діяльності Регістру; регулярному проведенню керівництвом Регістру аналізу функціонування СЯРУ; постійному удосконаленню СЯРУ; формуванню плану роботи Регістру
 • Розгляд та узгодження НД СЯРУ, розроблених підрозділами Регістру
 • Збирання, узагальнення та аналіз невідповідностей по функціонуванню процесів; матеріалів внутрішнього аудита; інформації від споживачів послуг Регістру; претензій по роботі Регістру
 • Аналіз адекватності розроблених коригувальних та запобіжних дій
 • Контроль виконання рішень постійно діючої комісії з якості (ПДКЯ); плану роботи Регістру (ПРР); коригувальних та запобіжних дій
 • Надання методичної допомоги підрозділам Регістру в розробці НД СЯРУ
 • тел.: (044) 321-32-13
 • детальніше ...

Щипілін
Володимир Анатолійович
Служба економіки та тарифної політики
 • організація розробки, корегування та впровадження нормативів часу на роботи Регістру, калькуляцій та тарифів на послуги
 • контроль правильності застосування “Нормативів часу” при визначенні вартості робіт, які виконує Регістр
 • контроль за оформленням розрахунків вартості робіт по послугам, які надає Регістр, та виписки рахунків-фактур
 • супроводження програмного комплексу для автоматизованого розрахунку вартості робіт (послуг) Регістра при наглядової діяльності
 • розробка і формування основних виробничих показників перспективного і поточного планування
 • здійснення заходів спрямованих на профілактику правопорушень і злочинів в РУ
 • тел.: (044) 321-32-12

Балянська
Людмила Олександрівна
Господарчо-майнова служба
 • забезпечення робочого стану систем електропостачання, вентиляції, водопостачання, опалення, каналізації підприємства
 • забезпечення підприємства всіма необхідними для його діяльності матеріальними ресурсами та транспортним обслуговуванням
 • забезпечення діяльності учбово-виробничої бази
 • видання Правил, Керівництв та інших нормативних документів РУ
 • тел.: (044) 321-32-57
Джуман
Юлія Володимирівна
Центр підготовки персоналу (м.Одеса)
 • досертифікаційна підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Регістру судноплавства України
 • тел.: (044) 321-32-18

Ткачук
Тимофій Петрович
Міжнародно-правова служба
 • організація договірно-правової роботи
 • ведення претензійно-позовної роботи
 • представництво інтересів РУ в судових та інших установах і організаціях
 • правова оцінка нормативних актів РУ
 • координація роботи Регістру з іноземними Морськими Адміністраціями та класифікаційними товариствами – партнерами Регістру судноплавства України
 • забезпечення співпраці з Міжнародною морською організацією (ІМО), Комітетом ЄЕК ООН по внутрішньому водному транспорту , Міжнародною асоціацією органів технічного нагляду та класифікації (ОТНК) та Дунайською комісією
 • організація закордонних візитів та прийом іноземних делегацій
 • тел.: (044) 321-32-11
 • детальніше ...

Євтушенко
Ольга Генадіївна
Сектор зовнішніх зв’язків
 • Організація роботи з Міжнародною морською організацією (ІМО), Дунайською комісією (ДК), Європейською Економічною Комісією (ЄЕК) ООН, Міжнародною Асоціацією органів технічного нагляду і класифікації (ОТНК), Морськими Адміністраціями (МА), класифікаційними товариствами (КТ) та іншими міжнародними організаціями та представництвами;
 • Організація, проведення необхідних заходів для участі у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах тощо. Участь, організація переговорів як в Україні, так і закордоном за дорученням керівництва.
 • Організація роботи по розширенню сфери співробітництва з метою популяризації РУ.
 • Виконання та організація перекладів за дорученням керівництва
 • тел.: (044) 321-32-21
Служба персоналу та організаційного забезпечення
 • здійснення кадрової політики підприємства відповідно до вимог і завданнянь, покладених на Регістр
 • тел.: (044) 321-32-62
Смокталь
Марина Шамілівна
Відділ документаційного забезпечення
 • організація діловодства на підприємстві та контроль за термінами виконання документів, наказів та розпоряджень
 • тел.: (044) 321-32-63

Солодовнікова
Тетяна Євгенівна
Сектор охорони праці
 • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників РУ
 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників РУ
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах РУ
 • розроблення спільно з іншими підрозділами РУ комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів
 • складання звітності з охорони праці за встановленими формами
 • опрацювання ефективної системи управління охороною праці в РУ та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника РУ
 • інформування та надання роз'яснень працівникам РУ з питань охорони праці
 • тел.: (044) 321-32-20
Матвієнко
Володимир Іванович
Представник в Угорщині

Раю Валерій Миколайович
 • Представник в Угорщині (м. Будапешт)
 • Hungary, 1056, Budapest V,Marcius 15, ter 1
 • тел.: (361) 485-00-13