Регістр судноплавства України

Новини

Про Регістр

Головний офіс

Офіси Регістра України

Статут Регістра України

Зовнішня діяльність

Нагороди та відзнаки

Фотогалерея

Кар'єра

Попередження корупції

Звітність
Головний офіс


Генеральний директор Заступник генерального
директора
В.о. заступник генерального
директора - Начальник
служби флота
Шаламай Кирило Іванович
(044) 321-32-63
Сльозко Микола Пилипович
(044) 321-32-61
Ріффа Олександр Георгійович
(048) 777-53-32
Головний бухгалтер Заступник генерального
директора
Заступник генерального
директора
Габер Людмила Миколаївна
(048) 777-53-40
Москаленко Оксана Борисівна
(048) 777-53-34
Карпенко Олександр Васильович
(044) 321-32-17

Підрозділи

Підрозділи Керівники
Служба експертизи, правил і норм
 • організація експертизи і погодження технічної документації
 • організація розроблення Правил і технічних вимог Регістру
 • участь в розгляді і підготовці документів з співробітництва Регістру та інших класифікаційних товариств
 • класифікація водних басейнів за умовами плавання суден
 • участь в наглядовій діяльності Регістру
 • тел.: (044) 321-32-60
 • детальніше ...

Білокурець
Анатолій Олексійович
Відділ розробки правил і норм
 • забезпечення розробки Правил і Норм і Керівництв Регістру і відповідних первісних форм документів Регістру
 • участь в розгляді і підготовці документів з співробітництва Регістру та інших класифікаційних товариств
 • участь в наглядовій діяльності Регістру
 • тел.: (044) 321-32-14
 • детальніше ...

Бабій
Олександр Васильович
Відділ експертизи технічної документації
 • експертиза і погодження технічної документації та проектів нормативних документів
 • участь в наглядовій діяльності Регістру
 • тел.: (044) 321-32-15

Величко
Сергій Олександрович
Служба ГТС
 • організація технічного нагляду за ГТС водно-транспортного комплексу України
 • організація технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях і підхідних каналах портів і судноплавних шляхів України
 • організація огляду підприємств, що виконують роботи й послуги на гідротехнічних спорудах, піднаглядних Регістру судноплавства України
 • ведення Реєстру гідротехнічних споруд, переліку підприємств і спеціалізованих організацій по ГТС
 • тел.: (044) 321-32-65
 • детальніше ...

Дербоглав
Ігор Альбінович
Відділ нагляду за ГТС
 • причальні ГТС всіх типів та призначень;
 • підхідні канали, акваторії та судноплавні шляхи;
 • судноплавні ГТС, що входять до комплексів гідровузлів;
 • берегоукріплювальні та огороджувальні споруди;
 • суднопіднімальні споруди (доки, елінги та сліпи);
 • ГТС баз для стоянки маломірних (малих) суден;
 • технічний нагляд за проектуванням,будівництвом, реконструкцією і ремонтом ГТС;
 • проведення експертизи та погодження проектної документації;
 • експертиза та погодження тех.документації ГТС в процесі технічного нагляду;
 • експертиза тех.документації з реконструкції та капітального ремонту ГТС;
 • тел.: (048) 234-16-46

Баранова
Ганна Олександрівна
Відділ розробки Правил, норм та експертизи технічної документації
 • розробка і вдосконалення Правил і Норм, Керівництв і первісних форм документів Регістра України, що видаються в результаті його наглядової діяльності
 • погодження проектів нормативнихдокументів
 • експертиза технічної документації (після надання РУ повноважень на її здійснення);
 • тел.: (044) 321-32-65

Тертична
Любов Василівна
Відділ нагляду за промірними та днопоглиблювальними роботами
 • технічний нагляд за своєчасним і якісним проведенням промірів глибин і тральних робіт на акваторіях і підхідних каналах воднотранспортного комплексу та судноплавних шляхах України для будівельно-експлуатаційних цілей;
 • експлуатаційні днопоглиблювальні роботи;
 • експертиза та погодження тех. документації з виконання промірних робіт;
 • тел.: (044) 321-32-65

Масович
Людмила Миколаївна
Відділ визнання підприємств та сертифікації продукції
 • організація огляду підприємств, організацій, акредитація випробувальних лабораторій, матеріалів і виробів для суден регістрової номенклатури
 • організація робіт зі схвалення типів суднового обладнання, що доручені Регістру Адміністрацією України та видача відповідних свідоцтв від імені Адміністрації
 • організація технічного нагляду за контейнерами
 • організація обліку в Регістрі судноплавства України підприємств, матеріалів і виробів для суден
 • ведення формулярів підприємств, Реєстру сертифікатів про визнання та сертифікованої продукції
 • розвиток нових напрямків діяльності РУ в галузі сертифікації об'єктів промисловості
 • виконання вимог системи управління якістю РУ, викладених у Настанові з якості й процедурах, які застосовуються в діяльності відділу
 • тел.: (044) 321-32-16
 • детальніше ...

Ляшко
Олександр Арнольдович
Служба флоту
 • класифікація і технічний нагляд за суднами та іншими плавзасобами при побудові, переобладнанні, модернізації, ремонті та в експлуатації (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
 • технічний нагляд за суднами з метою підтвердження їх відповідності міжнародним конвенціям, кодексам і резолюціям ІМО, застосовним конвенціям МОП, угодам, директивам і резолюціям для ВВШ Європи для оформлення і видачі відповідних міжнародних свідоцтв і документів у відповідності з повноваженнями, делегованими РУ Адміністраціями прапорів суден на підставі Угод або у вигляді окремих разових доручень (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
 • сертифікація систем управління безпекою та охорони суден
 • взаємодія з органами контролю суден
 • облік піднаглядних суден та інформаційне забезпечення процесу класифікації і технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами
 • діяльності представника РУ в м. Будапешт
 • тел.: (044) 321-32-61

Ріффа
Олександр Георгійович
Відділ нагляду за флотом
 • Організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів суден, які здійснюють міжнародні рейси, в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті
 • Організація і управління процесом проведення оглядів суден в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті відповідно до положень міжнародних конвенцій і угод за дорученням Адміністрацій прапору
 • Організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів, оглядів відповідно до положень міжнародних конвенцій та вимог Адміністрацій прапору суден у побудові
 • здійснення класифікації та технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами (крім конвенційних та малих) в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові
 • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
 • удосконалення процесу технічного нагляду за суднами
 • тел.:(055) 242-24-87

Балихін
Юрій Володимирович
Відділ нагляду за малими суднами
 • здійснення технічного нагляду за малими суднами в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові (крім сертифікації при виробництві)
 • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
 • удосконалення процесу технічного нагляду за малими суднами
 • тел.: (044) 321-16-09

Кєніг
Олег Іванович
Відділ систем управління безпекою та охорони суден
 • сертифікація Систем управління безпекою (СУБ) судноплавних Компаній та суден на відповідність Міжнародному Кодексу з управління безпекою (МКУБ)
 • сертифікація Систем охорони суден на відповідність вимогам Глави ХІ-2 Конвенції SOLAS та Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових споруд (ISPS Code)
 • сертифікація організацій, що виконують підготовку спеціалістів та здійснюють консалтингові послуги по МКУБ
 • тел.: (044) 321-32-18
 • детальніше ...
Ясінскій
Вячеслав Михайлович
Відділ взаємодії з органами контролю суден
 • розробка та впровадження заходів, направлених на запобігання затримань суден органами контролю порту
 • організація та здійснення взаємодії з органами контролю порту, Адміністраціями прапору, судновласниками та операторами щодо перевірок або затримань суден
 • збір, узагальнення і аналіз зауважень та невідповідностей, які послужили підґрунтям для затримань суден
 • організація та контроль процесу сертифікації суден на відповідність вимогам Конвенції про працю у морському судноплавстві 2006 року (MLC 2006)
 • контроль процесу видачі свідоцтв про звільнення
 • спостереження за роботою іноземних класифікаційних товариств, які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд за суднами, що плавають під прапором України
 • тел.: (044) 321-32-61

Кабика
Геннадій Андрійович
Відділ обліку суден та інформаційного забезпечення
 • ведення обліку піднаглядних суден згідно відповідного Положення
 • інформаційне та нормативне забезпечення і контроль процесу класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль проходження заявок на здійснення класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль правильності застосування нормативних документів РУ при здійсненні класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • контроль відповідності суднових регістрових документів вимогам нормативних документів РУ (крім конвенційних)
 • аналіз і узагальнення матеріалів щодо аварій і пошкоджень суден
 • ведення листування з питань технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
 • тел.: (044) 321-32-61

Бартошек
Георгій Вікторович

Відділ сертифікації
 • проведення робіт з сертифікації та оцінки продукції, процесів, послуг, систем управління і персоналу
 • визнання організацій, що надають консультативні послуги з підготовки підприємств до сертифікації систем управління якістю
 • тел.: (044) 321-32-17
 • детальніше ...

Відділ управління якістю
 • Організація роботи по підтриманню та удосконаленню НД СЯРУ; проведенню внутрішнього та зовнішнього аудитів; запобіганню виникнення потенційних невідповідностей; виявленню та усуненню невідповідностей у діяльності Регістру; регулярному проведенню керівництвом Регістру аналізу функціонування СЯРУ; постійному удосконаленню СЯРУ; формуванню плану роботи Регістру
 • Розгляд та узгодження НД СЯРУ, розроблених підрозділами Регістру
 • Збирання, узагальнення та аналіз невідповідностей по функціонуванню процесів; матеріалів внутрішнього аудита; інформації від споживачів послуг Регістру; претензій по роботі Регістру
 • Аналіз адекватності розроблених коригувальних та запобіжних дій
 • Контроль виконання рішень постійно діючої комісії з якості (ПДКЯ); плану роботи Регістру (ПРР); коригувальних та запобіжних дій
 • Надання методичної допомоги підрозділам Регістру в розробці НД СЯРУ
 • тел.: (044) 321-32-13
 • детальніше ...

Щипілін
Володимир Анатолійович
Служба економіки та тарифної політики
 • організація розробки, корегування та впровадження нормативів часу на роботи Регістру, калькуляцій та тарифів на послуги
 • контроль правильності застосування “Нормативів часу” при визначенні вартості робіт, які виконує Регістр
 • контроль за оформленням розрахунків вартості робіт по послугам, які надає Регістр, та виписки рахунків-фактур
 • супроводження програмного комплексу для автоматизованого розрахунку вартості робіт (послуг) Регістра при наглядової діяльності
 • розробка і формування основних виробничих показників перспективного і поточного планування
 • здійснення заходів спрямованих на профілактику правопорушень і злочинів в РУ
 • тел.: (044) 321-32-12

Балянська
Людмила Олександрівна
Господарчо-майнова служба
 • забезпечення робочого стану систем електропостачання, вентиляції, водопостачання, опалення, каналізації підприємства
 • забезпечення підприємства всіма необхідними для його діяльності матеріальними ресурсами та транспортним обслуговуванням
 • забезпечення діяльності учбово-виробничої бази
 • видання Правил, Керівництв та інших нормативних документів РУ
 • тел.: (044) 321-32-63
Пушкар
Юлія Володимирівна
Центр підготовки персоналу (м.Одеса)
 • досертифікаційна підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Регістру судноплавства України
 • тел.: (044) 321-32-18

Ткачук
Тимофій Петрович
Міжнародно-правова служба
 • організація договірно-правової роботи
 • ведення претензійно-позовної роботи
 • представництво інтересів РУ в судових та інших установах і організаціях
 • правова оцінка нормативних актів РУ
 • координація роботи Регістру з іноземними Морськими Адміністраціями та класифікаційними товариствами – партнерами Регістру судноплавства України
 • забезпечення співпраці з Міжнародною морською організацією (ІМО), Комітетом ЄЕК ООН по внутрішньому водному транспорту , Міжнародною асоціацією органів технічного нагляду та класифікації (ОТНК) та Дунайською комісією
 • організація закордонних візитів та прийом іноземних делегацій
 • тел.: (044) 321-32-11
 • детальніше ...

Євтушенко
Ольга Генадіївна
Сектор зовнішніх зв’язків
 • Організація роботи з Міжнародною морською організацією (ІМО), Дунайською комісією (ДК), Європейською Економічною Комісією (ЄЕК) ООН, Міжнародною Асоціацією органів технічного нагляду і класифікації (ОТНК), Морськими Адміністраціями (МА), класифікаційними товариствами (КТ) та іншими міжнародними організаціями та представництвами;
 • Організація, проведення необхідних заходів для участі у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах тощо. Участь, організація переговорів як в Україні, так і закордоном за дорученням керівництва.
 • Організація роботи по розширенню сфери співробітництва з метою популяризації РУ.
 • Виконання та організація перекладів за дорученням керівництва
 • тел.: (044) 321-32-21

Костюк
Олександр Олександрович
Служба персоналу та організаційного забезпечення
 • здійснення кадрової політики підприємства відповідно до вимог і завданнянь, покладених на Регістр
 • тел.: (044) 321-32-62
Смокталь
Марина Шамілівна
Відділ документаційного забезпечення
 • організація діловодства на підприємстві та контроль за термінами виконання документів, наказів та розпоряджень
 • тел.: (044) 321-32-63

Солодовнікова
Тетяна Євгенівна
Сектор охорони праці
 • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників РУ
 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників РУ
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах РУ
 • розроблення спільно з іншими підрозділами РУ комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів
 • складання звітності з охорони праці за встановленими формами
 • опрацювання ефективної системи управління охороною праці в РУ та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника РУ
 • інформування та надання роз'яснень працівникам РУ з питань охорони праці
 • тел.: (044) 321-32-20
Матвієнко
Володимир Іванович
Представник в Угорщині

Раю Валерій Миколайович
 • Представник в Угорщині (м. Будапешт)
 • Hungary, 1056, Budapest V,Marcius 15, ter 1
 • тел.: (361) 485-00-13