Технічний нагляд за суднами

Сертифікація систем управління безпекою та охорони суден

Визнання підприємств

Сертифікація продукції

Технічний нагляд за контейнерами

Сертифікація систем управління

Технічний нагляд за гідротехнічними спорудами

Технічний нагляд за промірними роботами

Ідентифікація малих суден

Судна, сертифіковані Регістром Судноплавства України

на відповідність вимогам МКУБ та Кодексу ОСПЗ

Поновлено: 24-09-2016
IMONameCallISMISPS
8900684ACORUSERRNYESYES
8227783AFANASIY MATYUSHENKOEOIAYESYES
8857992AGATISERDZYESYES
8826163ALVADI-1UREYYESYES
7305112ALVADI-2EREIYESYES
8721478AMUR-2521XUGY2YESYES
6919514BISLANERPGYESYES
8127945CATERINAEROVYESYES
7310973DANA-1ERNBYESNO
9281504DMYTRO KOTIUZHENKOUUCONOYES
9443499FEDOR URIUPINUUAU5YESNO
8873001GENERAL KUNGURTSEV1-010172YESNO
8889397GEROSERVBNOYES
9640463GLOSTER-1E5U2812YESYES
8711825INZHENER VALCHUKENKKNOYES
7942128IVAN SERGIYENKOUWSFYESYES
8918344IZMAILURWMNOYES
7208106JIGAWAEROAYESYES
9559169LAURUSERPBNOYES
8038223MARTYN LATSISEMGIYESYES
9137222MEKHANIK CHEREVKOURAGNOYES
8230170MERTON 1ERMA5YESYES
9363986MYKOLA SLAVOVUUAN8NOYES
9443504MYS TARKHANKUTUUAU4YESNO
8036110NIKOLAY KUZNETSOVURRTNOYES
9281516OLES HONCHARUUAMNOYES
8888874OLTENITSAUWDRNOYES
8849610OREL-2UZBZNOYES
7235068PORADAUZQCNOYES
8918368RENIUTFKNOYES
8727587SELIM-1UYAXYESYES
8033912SEMYON RUDNEVUSEHYESYES
8848783SLAVUTICH-16ENYTNOYES
8841541SLAVUTYCH-15UVZLNOYES
8860834SMOLNYJUCHDYESYES
8838544TAVRUUAM6YESYES
8889440TIRASERVKYESYES
8623999VASILIY BOZHENKOURHPNOYES
8857980VELESERHAYESYES
7905481VILENAERUQYESYES
8918382VILKOVOURWKNOYES
6912231VLAS CHUBAREOTWYESNO
9363974VOLODYMYR BONDARUUAN6NOYES
8844062VOLODYMYR SHARKOVUTJWYESYES
8901585WISLAYJZL7YESYES