Регістр судноплавства України

Новини

Про Регістр

Головний офіс

Офіси Регістра України

Статут Регістра України

Зовнішня діяльність

Нагороди та відзнаки

Фотогалерея

Кар'єра

Попередження корупції

Звітність
Про Регістр

ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" є державним підприємством у галузі морського та річкового транспорту, основні види діяльності якого пов’язані з забезпечення безпеки судноплавства. Регістр України розташовано у м. Київ.

Регістр судноплавства України створив і продовжує удосконалювати власну нормативно-технічну базу, має широко розвинену мережу офісів , висококваліфікований персонал сюрвейєрів з досвідом наглядової діяльності, розвиває співробітництво з усіма класифікаційними товариствами та іншими організаціями України і міжнародного морського співтовариства щодо забезпечення безпеки судноплавства.

Гарантією стабільності послуг, які надаються Регістром судноплавства України, є його внутрішня система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001 та акредитація підприємства як інспекційного органу на відповідність європейському стандарту ISO/IEC 17020.

Основні види діяльності
 • погодження проектно-технічної документації і технічний нагляд за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден, суднових механізмів, обладнання, пристроїв, холодильних установок, контейнерів, випробуванням та виготовленням виробів і матеріалів суднового постачання тощо з оформленням відповідних документів;
 • технічний нагляд за суднами, що експлуатуються, шляхом проведення періодичних і позачергових оглядів, та видача документів про придатність суден до плавання;
 • технічний нагляд за екологічною безпекою суден;
 • виконання конвенційної сертифікації суден за дорученням Морських адміністрацій;
 • технічний нагляд за іншими об'єктами та процесами промисловості та транспорту за дорученням Міністерства інфраструктури України;
 • ведення обліку піднаглядних суден з веденням Регістрової книги;
 • погодження проектів стандартів, керівних документів, технічних умов та інших нормативних документів із суднобудування, судноремонту та технічної експлуатації флоту;
 • експертиза технічного стану суден та інших об'єктів нагляду згідно з нормативними документами;
 • сертифікація систем управління (менеджменту) якості в національній системі сертифікації УкрСЕПРО, системі сертифікації Регістру та в міжнародній системі сертифікації SIC (System of Independent Certification);
 • технічний нагляд за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів при їх проектуванні, будівництві та експлуатації незалежно від їх форм власності;
 • технічний нагляд за промірними роботами.
Згідно з пунктом шостим Положення про Регістр судноплавства України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 №814, одним з головних завдань Регістру судноплавства України є розроблення та затвердження правил і технічних вимог щодо забезпечення виконання умов безпеки плавання суден, охорони життя і здоров'я пасажирів, суднових екіпажів, збереження вантажів, що перевозяться, екологічної безпеки суден тощо.

Крім правил та технічних вимог, Регістр судноплавства України видає й інші нормативні документи - інструкції, керівництва, інформаційні та роз'яснювальні матеріали з питань технічного нагляду, обмірювання і обліку суден, суднобудування і судноплавства, оцінки відповідності продукції, процесів, послуг, систем, персоналу (як акредитований в установленому законодавством порядку орган) тощо.

Відповідно до роз’яснення Мін’юсту від 22.03.2002 №35-30-665 акти, які видано Регістром судноплавства України в межах компетенції, застосовуються без державної реєстрації.